Express-Miejski.pl

Jaki powinien być podręcznik z chemii do szkół ponadpodstawowych?

zdjęcie ilustracyjne fot.: shutterstock

Chemia jest jednym z najtrudniejszych i często najmniej lubianych przedmiotów w szkole ponadpodstawowej.

Szczególnie uczniowie, którzy nie rozszerzają tego przedmiotu, nie wspominają lekcji dobrze. Warto więc zadbać o korzystanie z przystępnie napisanych podręczników, które ułatwią przyswojenie materiału.

Cechy dobrego podręcznika z chemii

To, czy uczniowie zapamiętają przekazywaną im na zajęciach wiedzę, w dużej mierze zależy od sposobu prowadzenia lekcji przez nauczyciela. Równie istotne są jednak także podręczniki, do których można w każdej chwili wrócić i przeczytać jeszcze raz mniej zrozumiałe zagadnienia. Dobrze, by były napisane prostym językiem, przystępnym dla uczniów, dla których chemia nie jest przedmiotem wiodącym. Po każdym dziale powinny znajdować się powtórzenia z wyróżnionymi najważniejszymi informacjami oraz przykładowymi zadaniami, co znacznie ułatwi naukę do sprawdzianu. W przypadku uczniów zdających egzamin dojrzałości z chemii powrót do takich powtórek może okazać się przydatny także przed maturą. 

W zrozumieniu tematu pomogą również dobrze i szczegółowo opisane doświadczenia i eksperymenty. W treść główną powinny być wplatane zadania, które na bieżąco będą sprawdzały, czy uczniowie przyswajają wiedzę z danego zakresu. Wszystkie te cechy posiada m.in. podręcznik "To jest chemia 1". Rozszerza on wiedzę zdobytą przez młodzież w szkole podstawowej. Eksperymenty zawarte w nim mają szczegółowe opisy z wyróżnionymi obserwacjami i wnioskami. Podręcznik pomaga też w zrozumieniu sposobu rozwiązywania zadań i kształci umiejętności obliczeniowe.

Jakie tematy są poruszane na chemii w szkole ponadpodstawowej?

Z podręczników do chemii uczeń może dowiedzieć się m.in. o budowie atomu i metodzie odczytywania układu okresowego pierwiastków. Nabędzie też wiedzę dotyczącą systematyki związków nieorganicznych. W szkołach ponadpodstawowych poruszane są tematy z zakresu stechiometrii, przekazywana jest wiedza na temat reakcji utleniania i redukcji, podstaw elektrochemii oraz metod powstawania roztworów. Dodatkowo uczeń poznaje reakcje chemiczne zachodzące w roztworach wodnych i dowiaduje się o efektach energetycznych oraz prędkościach reakcji chemicznych.

Podsumowanie

Choć chemia nie kojarzy się wielu uczniom szkół średnich pozytywnie, warto zapracować na jak najlepszą ocenę. Poza uważnym słuchaniem nauczyciela pomóc może nauka z przystępnie napisanym podręcznikiem. Prosty język i podsumowania na końcu działów ułatwią uczniom zdobywanie wiedzy na sprawdziany czy kartkówki.

mat. sponsorowany

REKLAMA