Express-Miejski.pl

150 uczniów szkół podstawowych Gminy Ząbkowice Śląskie uczy się pływać

Projekt pn. Umiem Pływać oraz Pływam Dalej pozwala na naukę pływania i kontynuację nabytych już umiejętności 150 dzieciom uczęszczającym do szkół na terenie gminy Ząbkowice Śląskie fot.: UM Ząbkowice Śląskie

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

W Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich odbywają się pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe z zakresu nauki pływania.    

Obecnie zarówno w projekcie pn. Umiem Pływać dla klas I-III jak i w projekcie pn. Płynę Dalej dla klas IV-VIII szkoli się po 75 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Projekt realizowany jest wspólnie z Dolnośląską Federacją Sportu.

Projekt pn. Płynę Dalej jest kontynuacją projektu pn. Umiem Pływać. Starsi uczestnicy doskonalą nabyte już wcześniej umiejętności. Zajęcia trwają od 1,5 lub do 2 godzin pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Główne cele programu:

  •  upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  •  nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  •  profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  •  zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  •  efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  •  wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  •  edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Programy Umiem Pływać i Płynę Dalej w 2021 roku współfinansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego a realizowany jest za pośrednictwem Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu.

em24.pl

6

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA