Express-Miejski.pl

Znamy wykonawców dokumentacji na przebudowy dróg. Za ich opracowanie gmina zapłaci 400 tys. zł

zdjęcie ilustracyjne fot.: pixabay.com

OPTIP Spółka z o.o. z Zielonej Góry opracuje kompleksową dokumentację na realizację czterech zadań drogowych w Ząbkowicach Śląskich obejmujących przebudowę kilku ulic.

Jeden projekt zrealizuje natomiast Biuro Projektowania Dróg i Ulic Paweł Schmidt z Rudy Śląskiej.

Gmina Ząbkowice Śląskie rozstrzygnęła przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji przebudowy ulic na terenie miasta. Zamówienie składało się z pięciu części i obejmowało przygotowanie projektu na:

  • Przebudowę ul. Armii Krajowej w Ząbkowicach Śląskich:

Zakres prac projektowych obejmuje: zaprojektowanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni i chodników ulicy Armii Krajowej, projekt stałej organizacji ruchu; budowę odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z psa drogowego oraz porządkującą odprowadzenie wód opadowych z nieruchomości przyległych do ulicy; budowę linii oświetlenia ulicznego całego odcinka drogi z latarniami mocowanymi na elewacjach kamienic oraz uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci.

  • Przebudowę ul. Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich:

Zakres prac projektowych obejmuje: zaprojektowanie konstrukcji i nawierzchni jezdni i chodników ulicy, projekt stałej organizacji ruchu; budowę odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego oraz porządkującą odprowadzenie wód opadowych z nieruchomości przyległych do ulicy; budowę linii oświetlenia ulicznego całego odcinka drogi z latarniami mocowanymi na elewacjach kamienic; uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci. 

  • Przebudowę ul. Sienkiewicza w Ząbkowicach Śląskich:

Zakres prac projektowych obejmuje: zaprojektowanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni i chodnika jednostronnego ulicy Sienkiewicza, projekt stałej organizacji ruchu; analiza istniejącego systemu odwodnienia drogi i uzupełnienie go o dodatkowe wpusty deszczowe oraz w przypadku takiej konieczności przebudowę lub wymianę istniejących studni rewizyjnych i kolektora kanalizacji deszczowej.

  • Przebudowę ul. 1 Maja i Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich:

Zakres prac projektowych obejmuje: zaprojektowanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni i chodników ulicy 1 Maja i Jana Pawła II, projekt stałej organizacji ruchu ulicy 1 Maja i Jana Pawła II; budowę odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego oraz porządkującą odprowadzenie wód opadowych z nieruchomości przyległych do ulicy; budowę linii oświetlenia ulicznego całego odcinka ulic przewidzianych do przebudowy. uzyskanie technicznych warunków przyłączenia do sieci.

Projektant zobowiązany będzie również do opracowania min. dwóch koncepcji skrzyżowania ulic 1 Maja, Wrocławskiej, Legnickiej i Niepodległości.

  • Przebudowę ulic na osiedlu Owocowym w Ząbkowicach Śląskich:

Zakres prac projektowych obejmuje: opracowanie koncepcji przebiegu projektowanych wszystkich ulic, łączników na Osiedlu Owocowym i chodnika ul. Ziębickiej. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji opracuje projekt budowlany i projekty wychowawcze dla każdej ulicy i chodnika ul. Ziębickiej oddzielnie. Projekt stałej organizacji ruchu na wszystkich ulicach Osiedla Owocowego; budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego wszystkich ulic Osiedla Owocowego wraz z ich odprowadzeniem do odbiornika lub systemu ich zagospodarowania.

Przygotowaniem dokumentacji dla przebudowy ul. Armii Krajowej, ul. Dolnośląskiej, ul. 1 Maja i Jana Pawła II oraz ulic na osiedlu Owocowym zajmie się firma OPTIP Spółka z o.o z Zielonej Góry, która za wykonanie prac projektowych zainkasuje łącznie 356 tys. zł.

Zadanie związane z projektem przebudowy ul. Sienkiewicza za kwotę niewiele ponad 33.5 tys. zł wykona Biuro Projektowania Dróg i Ulic Paweł Schmidt z Rudy Śląskiej.

Na realizację zamówień wykonawcy mają pół roku – pierwszych opracowań możemy się więc spodziewać jeszcze przed końcem bieżącego roku.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA