Express-Miejski.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje: zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, o wystąpieniu licznych ognisk HPAI u drobiu oraz przypadków u dzikiego ptactwa na terenie wielu krajów.

Z uwagi na powyższe informacje, ryzyko zawleczenia i wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na teren powiatu ząbkowickiego w ciągu najbliższych tygodni należy uznać ZA BARDZO WYSOKIE, tym bardziej, że w dniu 25 listopada 2020 roku otrzymano potwierdzenie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu w powiecie wolsztyńskim.

W związku z powyższym hodowcy drobiu i innych ptaków są zobowiązani do stosowania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722)

Rozporządzenie to:
1) zakazuje:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2) nakazuje:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
g) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
h) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
i) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
j) zawiadamianie organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych takich jak: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe ( drgawki, skręty szyi, paraliż nóg skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności).

Zgłoszeń miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel: 74 815-76-35, e-mail: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl
Pod powyższym adresem można także uzyskać dodatkowe informacje odnośnie grypy ptaków.

em24.pl

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje: zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

  2020-11-26 16:16:10

  gość: ~Vigo

  Skurwysyny jeb... za kolejnych producentow się biorą bydlaki

 • 2020-11-29 15:44:54

  gość: ~znawca

  ostatnio dodany post

  co roku to samo, więc to nie jest branie się za kolejnych producentów, a po to by właśnie producenci, nie byli stratni

REKLAMA