Express-Miejski.pl

Sulisławice - wybory sołtysa, rady sołeckiej i członków komisji rewizyjnej

Sulisławice - wybory sołtysa, rady sołeckiej i członków komisji rewizyjnej fot.: UM Ząbkowice Śląskie

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

08.02.2011 r. odbyło się w świetlicy wiejskiej w Sulisławicach zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sołectwa Sulisławice w celu wyboru sołtysa, rady sołeckiej i członków komisji rewizyjnej.

Spotkania wyborcze prowadzone są wg harmonogramu zebrań określonego przez Burmistrza Ząbkowic Śląskich na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Sołtysem Sołectwa Sulisławice została Pani Irena Piotrowska 

Przewodniczącym Rady Sołeckiej – Pan Kamil Kłopot

Zastępcą Przewodniczącego Rady Sołeckiej – Pani Agnieszka Pióro  

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Pani Julita Szczurek

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Pan Marcin Orzeszek podziękował sołtysowi, radzie sołeckiej i komisji rewizyjnej za pracę w minionej kadencji i pogratulował wyboru nowym władzom sołectwa. Życzył również owocnej pracy w nowej kadencji samorządu. Jak podkreślił, aktywność jednostek pomocniczych świadczy dobitnie o stanie samorządności mieszkańców, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze prowadziła – Pani Iwona Aibin Sekretarz Gminy.

Składamy serdeczne podziękowania członkom komisji skrutacyjnej:

Pani Marioli Stelmaszek- Szukała – Przewodniczącej komisji  
Pani Teresie Grudzień – członek        
Panu Andrzejowi Panek– członek

oraz pracownikom urzędu za solidną pracę związaną z przeprowadzeniem wyborów organów sołectwa.

Do kompetencji sołectwa należy rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych mieszkańców, podejmowanie inicjatyw kulturalnych, z zakresu opieki zdrowotnej, sportu i rekreacji, wypoczynku, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także realizowanie inicjatyw społecznych oraz gospodarowanie mieniem gminnym.

Sołectwo, choć nie jest jednostką samodzielną, posiada własne organy. Władzą wykonawczą sołectwa jest sołtys, a władzą uchwałodawczą zebranie wiejskie. Natomiast rada sołectwa jest organem doradczym sołtysa.

Sołtys jest łącznikiem między mieszkańcami wsi a organami gminy. Ponadto odpowiada za organizację zebrań wiejskich i administruje sprawy związane z rozpowszechnianiem przepisów na terenie sołectwa.

UM Ząbkowice Śląskie

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA