Express-Miejski.pl

Przebudowa ulicy Chrobrego w Ziębicach. Znamy wykonawcę

Po intensywnych opadach deszczu woda spływająca z górnej części ul. Chrobrego gromadziła się w okolicach torów kolejowych i zalewała pobliskie gospodarstwa. Zaplanowane prace mają spowodować, że problem ten będzie już tylko niemiłym wspomnieniem... fot.: UM Ziębice

Firma Strabag Infrastruktura Południe zajmie się przebudową ulicy Chrobrego w Ziębicach od przejazdu kolejowego do elewatorów. Wartość inwestycji to blisko 1.7 mln zł.

Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, a zadanie finansowane jest w 80 proc. z budżetu państwa w ramach uzyskanej przez Powiat Ząbkowicki promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina Ziębice wspólnie z powiatem finansuje po 50 proc. wkład własny.

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej, ułożenie przepustów betonowych, oczyszczenie istniejących rowów z namułu oraz wykonanie oznakowania poziomego. Termin zakończenia prac przewidziano na październik 2019 roku.

Zadanie to jest szczególnie ważne dla mieszkańców okolic ul. Chrobrego, których gospodarstwa były wielokrotnie zalewane podczas ulewnych deszczów. Jednocześnie gmina wspólnie z powiatem sfinansuje wykonanie dodatkowej kanalizacji deszczowej, która odprowadzi nadmiar wód z ulicy Chrobrego i Gazowej. Zadanie to wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach Sp. z o.o. Porozumienie w tej kwestii podpisano w kwietniu 2019 roku.

UM Ziębice

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA