Express-Miejski.pl

Nauczycielka będąca radną do zwolnienia? Rada gminy wyraziła zgodę [foto]

Dyrektor szkoły Bożena Kołodziej mówiła, że jej wniosek skierowany do rady gminy o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielką Elżbietą Cwek był umotywowany sprawiedliwymi kryteriami doboru pracowników do zwolnienia, a nie indywidualnymi uprzedzeniami do jakiejkolwiek osoby z grona pedagogicznego fot.: mwinnik / em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Radni wyrazili zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Elżbietą Cwek, radną i aktualnie wciąż jeszcze nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim.

Według uzasadnienia zawartego w projekcie uchwały, powodem dla którego radna od początku nowego roku szkolnego miałaby zostać zwolniona z pracy, są wyłącznie względy natury organizacyjnej. Chodzi o konieczność dostosowania ilości i struktury zatrudnienia kadry pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim do liczby oddziałów, a także uczniów i dlatego nie ma możliwości utrzymania dotychczasowej liczby nauczycieli.

Sama zainteresowana nie zgadza się z taką opinią. Twierdzi, że to atak na jej osobę, który ma swoje podłoże przede wszystkim w pełnionej przez nią funkcji radnej. Podczas kwietniowej sesji Elżbieta Cwek była jednak nieobecna. Przebywała na dwudniowej wycieczce szkolnej. Na ręce przewodniczącej przekazała jednak pismo, w którym odniosła się do całej sprawy. W jej imieniu odczytał je radny Marcin Wróbel.

 TREŚĆ PISMA PRZESŁANEGO PRZEZ RADNĄ ELŻBIETĘ CWEK DO PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY [KLIK]

Po odczytaniu treści dokumentu wywiązała się dyskusja. Przewodnicząca Bernadetta Chodasewicz mówiła, że nieobecność radnej na sesji nie była powszechnie wiadoma, gdyż jako przewodnicząca dowiedziała się o niej dopiero na posiedzeniu komisji oświaty. Radna Jadwiga Kopacz dopytywała dyrektorkę szkoły Bożenę Kołodziej czy radna Elżbieta Cwek miała możliwość zrezygnowania z wycieczki, by móc uczestniczyć w komisji i sesji. Szefowa placówki tłumaczyła, że wycieczka była zaplanowana kilka miesięcy temu, jednak nauczycielka miała możliwość żeby inna osoba zastąpiła ją w roli opiekuna.

Radny Edward Szulin zasugerował, aby przełożyć podjęcie uchwały na późniejszy termin, gdyż głosowanie dotyczące radnej pod jej nieobecność byłoby nie w porządku. Radny Marcin Wróbel pytał zaś grono rajców, aby z ręką na sercu przyznali, kto z nich szczegółowo zapoznał się z arkuszem organizacyjnym szkoły, w której uczy radna. Jego pytanie, podobnie jak sugestia radnego Szulina, nie spotkało się jednak z reakcją pozostałych.

Podczas głosowania 9 radnych opowiedziało się „za” przyjęciem uchwały, a czterech było „przeciw” (radni: Wróbel, Sowa, Szulin, Szymczak). Oprócz radnej, której dotyczył przedstawiony projekt, nieobecny był również Jan Włoch.

Do tematu podjętej uchwały wrócono pod koniec sesji podczas punktu związanego z wolnymi wnioskami i zapytaniami. Ryszard Glina, sołtys sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II, sytuację z podjęciem uchwały podczas nieobecności radnej określił mianem żenady. Pytał też, czy takie działanie ma na celu zastraszenie nie tylko mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego i wprowadzenie rządów twardej ręki, czy istnieje jakaś inna ku temu przesłanka żeby człowieka w okresie ochronnym pozbawiać środków do życia.

Dyrektor Bożena Kołodziej tłumaczyła, że od września przyszłego roku szkolnego limit godzin jakimi dysponuje dyrektor szkoły w szkolnym planie nauczania zmniejszył się dokładnie o 179. - W uproszczeniu, żeby zobrazować jak to wygląda, licząc, że nauczyciel pracuje 18 godzin w tygodniu, to jest to 10 etatów nauczycielskich. Oczywiście takie obliczenia nie są do końca odpowiednie, bo są nauczyciele mający pensum godzinowe większe. Niemniej związku z zaistniałą sytuacją dyrektor niestety musi podejmować niepopularne decyzje związane z wypowiadaniem, ograniczaniem stosunku pracy czy przenoszeniem nauczycieli w stan nieczynny - tłumaczyła dyrektor placówki. Dodawała też, że jej wniosek skierowany do rady gminy był umotywowany przede wszystkim sprawiedliwymi kryteriami doboru pracowników do zwolnienia, a nie indywidualnymi uprzedzeniami do jakiejkolwiek osoby z grona pedagogicznego.

- W związku z zaistniałą sytuacją, stosując się do kryteriów, chciałam postąpić sprawiedliwie wobec wszystkich nauczycieli [...]. Proszę radę, aby mi to umożliwiła. Radna z racji pełnionej funkcji jest chroniona immunitetem, ale również od kilkunastu już lat była pod ochroną związkową, jako działacz związkowy, jako jedna z dwóch osób w szkole. Taka sytuacja uniemożliwiała dyrektorowi jakiekolwiek działania w zakresie czy to ograniczania, zwalniania czy poddawania jej pracy ocenie. Podejmując decyzje kadrowe, chcę wobec całej kadry postąpić sprawiedliwie, stąd mój wniosek - wyjaśniała dyrektorka.

Wskazywała też, że pojawiająca się informacja dotycząca tego, że radna jest w okresie ochronnym, nie obowiązuje w stosunku do nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie. - Ochroną z kodeksu pracy na cztery lata przed emeryturą objęci są pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. W momencie kiedy nauczyciel osiąga stopień awansu na nauczyciela mianowanego, jego umowa o pracę przekształca się w nawiązanie stosunku o pracę na podstawie mianowania. Wówczas nauczyciel jest już funkcjonariuszem publicznym, którego nie obowiązuje okres ochronny na cztery lata przed emeryturą - tłumaczyła Bożena Kołodziej.

Sołtys Glina odnosząc się do wypowiedzi dyrektorki odpowiadał, że ma wrażenie, jakby czekała aż nauczycielka utraci wszystkie immunitety, by móc ją ze szkoły wyrzucić. Dyrekorka po raz kolejny tłumaczyła, że redukcje etatów nauczycieli wynikają z reformy oświatowej, a nie z jej prywatnych uprzedzeń. Dodawała też, że zarzut radnego odnośnie niezapoznania się radnych z arkuszem organizacyjnym jest bezzasadny, gdyż radni nie mają takiego obowiązku. Przyznała, że rzeczywiście w procedurze, którą dyrektor musi wypełnić przed zatwierdzeniem arkusza są konsultacje ze związkami zawodowymi i związki zawodowe mają prawo wydawać opinię na temat arkusza, ale nie jest ona wiążąca. - W tym przypadku związki zawodowe posunęły się do tego, że ułożyły pół arkusza, ale nie tylko szkoły podstawowej nr 1. Związki wzięły dwa arkusze dwóch szkół jednocześnie i je pomieszały, co jest działaniem błędnym. Nie ma możliwości stworzenia jednego arkusza dla dwóch szkół. To są dwie odrębne jednostki - dodawała Bożena Kołodziej.

Wójt gminy Marcin Czerniec przyznał, że działania dyrekcji są działaniami roztropnymi, gdyż każdy z pracowników oświatowych, który teraz będzie przechodził w stan nieczynny ma pełne zabezpieczenie świadczenia pieniężnego. - Nie wolno tutaj mówić, że ktoś zostanie pozbawiony pieniędzy. Nauczyciel przechodząc w stan nieczynny otrzymuje pełne wynagrodzenie. Następnie przechodzi na świadczenia kompensacyjne, które w dużej mierze jest odpowiednikiem uposażenia, które otrzymuje jako nauczyciel do czasu odejścia na tzw. pełną emeryturę. Minie mniej bądź więcej czasu do tego momentu, ale chciałbym aby wielu naszych emerytów z gminy Kamieniec Ząbkowicki mogło otrzymywać takie pieniądze będąc już na emeryturze - komentował. - Możemy sobie teraz zadać pytanie: Kogo dyrektorka ma zwolnić? Młodego 35-letniego nauczyciela czy 56-letnią nauczycielkę, która ma wypracowane pełne świadczenie i może w każdej chwili spokojnie realizować się zawodowo bądź też w innych obszarach? Nie zapominajmy o kolejnym elemencie reformy oświatowej. Przecież pojawią się dodatkowe etaty w szkołach ponadgimnazjalnych. Niektóre powiaty wokół będą zapewne przyjmowały dodatkowych nauczycieli - sygnalizował szef kamienieckiej gminy.

- Z punktu widzenia organu wykonawczego zachowanie dyrektora szkoły oceniam jako odpowiedzialne i w żaden sposób niezainicjowane jakimiś uprzedzaniami. Mamy mniej dzieci w szkołach, trwa reforma oświaty i wiąże się to z redukcją etatów nauczycieli. Taki jest stan rzeczy i tu należy upatrywać genezy całej sytuacji - kończył szef kamienieckiego urzędu, podkreślając w swojej wypowiedzi, że za każdym razem, gdy dokonywano redukacji etatów, starano się znaleźć najlepsze rozwiązania dla odchodzących nauczycieli i tak jest też w tym przypadku.

mwinnik / em24.pl

56

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Nauczycielka będąca radną do zwolnienia? Rada gminy wyraziła zgodę [foto]

  2019-05-06 13:50:19

  gość: ~JANTARAN

  A wydawało się, że nauczycielka+związki+immunitet = nie do ruszenia, a tu proszę, znalazł wójt sposób :) Nic nie może wiecznie trwać...

 • 2019-05-06 13:55:52

  gość: ~WTF

  Czasy się zmieniają!
  Jak wodociągi chciały zwolnić radnego Kleniuka to cała rada murem za nim stanęła bez względu na podziały (z Panią Cwek na czele) zeby go nie zwolnili, a teraz głosują jak każą!

 • 2019-05-06 13:56:20

  gość: ~KOALICJA EUROPEJSKA

  Po wyborach do parlamentu europejskiego będziemy musieli zwolnić około 200 tys nauczycieli.

 • 2019-05-06 14:36:12

  gość: ~Obiektywny

  Czyli zwolniono więcej osób ale tylko o jednej tylko jest głośno bo jest radną? A podobno opozycja chce aby wszystkich równo traktować a tu ani słowa co z resztą zwolnionych. Ważne żeby "swoją" uratować.
  Brawo dla wójta i rady gminy

 • 2019-05-06 16:27:49

  gość: ~Czytelnik

  @~Obiektywny
  Ten komentarz wcale nie jest słaby, tylko sugeruje, aby wszystkich traktować tak samo. Czy w pracy zawodowej kryterium doboru ma być "bycie pod ochroną"?

 • 2019-05-06 16:25:43

  gość: ~czytelnik

  Może wreszcie skończą się specjalne przywileje dla kamienieckiej grupy wsparcia pod nazwą ZNP.

 • 2019-05-06 21:38:41

  gość: ~ee

  @~czytelnik
  Kto zwołał tajną sesję ?- gdzie się odbyła ?-o zwolnieniu radnej Cwek .
  Czy te tajne sesje są zgodne z prawem ?
  Czy radni biorący udział w tych tajnych sesjach pobierają dietę ?
  W jakiej kwocie ?
  Kto im płaci ?

 • 2019-05-06 16:29:45

  gość: ~Hmmm

  A wg panującej póki co minister oświaty Ani jeden nauczyciel nie stracił pracy...

 • 2019-05-06 16:36:31

  gość: ~KOALICJA EUROPEJSKA

  @~Hmmm
  Głosuj na nas. My wam wszystko obiecamy a później i tak nie zrealizujemy. Jesteśmy w tym najbardziej wiarygodni.

 • 2019-05-06 17:04:29

  gość: ~Byle dalej

  W kamienieckiej gminie tworzy się nowe prawo, prawo bo cię ku....a nie lubię a mam władze i gromadkę pacholkow to ci pokaże

 • 2019-05-06 18:02:10

  gość: ~Mika

  Tak jak pani Cwek traktuje uczniów to po prostu tragedia. Ona w ogóle nie powinna być pedagogiem. Dawno powinni ją zwolnić za jej zachowanie.

 • 2019-05-06 18:30:37

  gość: ~gość

  @~Mika
  Pani Cwek zawsze bardzo dobrze traktowała uczniów i zawsze miała do nich świetne podejście w razie jakichkolwiek problemów zawsze starała się pomóc i działa przede wszystkim dla dobra uczniów i jakoś nie wyobrażam sobie by mogło być inaczej

 • 2019-05-07 21:22:39

  gość: ~zbawiciel

  @~gość i co jeszcze napiszesz za brednie urzerałem sie pare lat nigdy nie byli uczniowie traktowani równo byli lepsi i gorsi kwestia znajomosci i na całe szczescie nadeszedł koniec rządów pani Cwek w podstawówce z radosci w niedziele żuce 100 na tace

 • 2019-07-14 09:33:22

  gość: ~Uczeń

  ostatnio dodany post

  @~zbawiciel
  Lepiej kup sobie słowniczek ortograficzny . Udowodniłeś .

 • 2019-05-06 19:06:18

  gość: ~Uczen

  @~Mika
  Marcin to Ty? Czy Boguska albo Rysiek?

 • 2019-05-06 18:11:13

  gość: ~Egon

  Może Pani derektor pójdzie ma emeryturę - już czas ????

 • 2019-05-06 18:58:10

  gość: ~ExUczeń

  @~Egon

  Skoro trzeba oszczędności etatów, to pani dyrektor jako rzekomo dbająca o swoich pracowników itd. powinna sama odejść na emeryturę :) Nie będę bronił pani Cwek, ale kto kiedykolwiek miał styczność z dyrektorką to wie, jaka to kobieta jest, o ile można ją w ogóle nazwać kobiet. A z panią Cwek lekcji nie miałem, ale na korytarzu robiła wrażenie normalnej.

 • 2019-05-06 19:27:25

  gość: ~Mieszaniec

  @~ExUczeń
  @~Egon

  Jake macie zastrzeżenia do obecnej dyrektorki SP nr 1?

 • 2019-05-06 19:06:27

  gość: ~Obywatel X

  @~Egon to bardzo dobry pomysł, ten ruch zdecydowanie odmłodzi kadrę

 • 2019-05-06 20:06:34

  gość: ~autor

  wreszcie pozbyli się trutnia,,,przed wyborami samorządowymi,spocona z nienawiści,dynnała z funkcjonariuszem minionej epoki niejakim tow.Waszczukiem,,po Kamieńcu,w szkole jest kopana po d....,,,dzięki pani dyrektor za pozbycie się takiego szkodnika

 • 2019-05-06 20:29:22

  gość: ~mieszkaniec

  @~autor
  Człowieku, opanuj się. Jaka z Ciebie nienawiść zionie. Jestem pewien, że codziennie mijasz Panią Cwek na ulicy i pewnie się jej jeszcze kłaniasz, bo Ci dzieciaka wychowała. Czemu wygłaszasz takie krzywdzące słowa? Co Pani Cwek Ci zrobiła? Ten Czerniec już Wam wszystkim namieszał w głowie, że straciliście godność człowieka.

 • 2019-05-07 21:25:54

  gość: ~ślepiec

  @~mieszkaniec
  ja udaje ze jej nie widze jej usmiech mnie dobija

 • 2019-05-07 21:36:36

  gość: ~poszkodowany

  @~mieszkaniec a pani Cwek kiedys sie zastanowila że komus tez jest przykro że ma żal jak dziecko było poniewierane juz tak słodzicie jaki to dobry nauczyciel a pedagog i co jeszcze dobry dla swoich a dla innych nigdy nie była żetelna i sprawiedliwa wiem co pisze kazdy bał sie stanoc przeciwko bo inaczej dziecko by kiblowało zenada co piszecie o sprawiedliwosci i krzywdzeniu......

 • 2019-05-07 21:41:48

  gość: ~xyz

  jak dziecko sobie nie radzi to dla jego dobra i otoczenia lepiej żeby kiblowało

 • 2019-05-07 22:38:10

  gość: ~mieszkaniec

  @~xyz
  bo to najprostszy sposób uciszenia dziecka kiblowanie i ktos wyzej pisze o szacunku hahahaaaaaa

 • 2019-05-07 05:43:29

  gość: ~Yyt

  Opamietajcie się !!! Co za glupoty piszecie.
  Co to za język. Troche szacunku

 • 2019-05-07 21:29:18

  gość: ~uczony

  @~Yyt wydaje mi się że na szacunek trzeba sobie zasłuzyc a mysle ze tu jest lipa co do szacunku powinni wypowiedziec sie wszyscy uczniowie i rodzice mysle że nie było by zaciekawie ............

 • 2019-05-07 21:36:31

  gość: ~bylyUczen

  @~uczony
  Jestem byłym uczniem Pani Eli i mogę o niej się w samych superlatywach wypowiadać. Szkoła niewątpliwie straci na tym, ale to niech się martwią rodzice.

 • 2019-05-07 21:40:09

  gość: ~sciema

  @~bylyUczen
  a co znajoma i dobrze sie układało posłodz wiecej a moze napisz czy wszyscy w klasie tak sodza o twojej superlatywie ..

 • 2019-05-06 20:30:00

  gość: ~xyz

  (this post was banned by administrator)

 • 2019-05-06 20:47:49

  gość: ~Karil

  Ile radni dostali kanapek od samozwańczego burmistrza za podjęcie tej uchwały ?

 • 2019-05-07 00:04:14

  gość: ~Precz z totalitaryzmem

  @~Karil
  Szok! Ludzie ocknijcie się przecież ten cały wójt chce wprowadzić jakieś rządy totalitarne! Nie gódźmy się na to przez względu na poglady. Ludzie nie widzicie. że ten gość jest nie halo!!!!

 • 2019-05-07 05:53:36

  gość: ~Karil

  Dlaczego nie ma relacji z obchodów święta strażaka - święta tulipanów czyżby w wolnych mediach panowała cenzura bo komuniści są u władzy i robią to co chcą wciskając propagandę sukcesu jak to w naszej komunistycznej gminie żyje się ludziom godnie i dostatnie miliony turystów dziennie odwiedzają nasz pałac a samozwańczy burmistrz pieje z zachwytu .

 • 2019-05-07 06:44:58

  gość: ~Z OSP

  @~Karil

  Weź czubie pod uwagę że nie było jeszcze żadnych obchodów święta strażaka w naszej gminie

 • 2019-05-07 20:18:54

  gość: ~eri

  @~Z OSP
  -narcyz cię puka aż ogień z fujary leci

 • 2019-05-07 22:08:40

  gość: ~Z OSP

  @~eri
  Weź się rozpędź i trzaśnij w baranka w scianę to może ci się poprawi. Zastanów się o co chodzi, jak może być relacja z czegoś co się nie odbyło!?!

 • 2019-05-07 12:11:21

  gość: ~Z gminy kz

  Tu nikt nikomu życia nie niszczy. Skoro pani Cwek ma uprawnienia do przejścia na świadczenia przedemerytalne to niech odejdzie z godnością i zrobi miejsce dla młodego pokolenia niewykluczone że z wiekszymi osiągnięciami zawodowymi oraz kompetencjami

 • 2019-05-07 12:21:48

  gość: ~Uczen

  @~Z gminy kz
  A kim Ty jesteś, że będziesz Pani Cwek mówił kiedy ma odejść a kiedy nie? Teskno Ci PGRusie za komuną co? Dyrektorka z SP 1 rownież osiągnęła wiek emerytalny. Albrecht tak samo. A trzymają się stołków mocno. Zresztą jacy to dyrektorzy - to za dużo powiedziane - co najwyżej wykonujący wole Wielmoznego Burmistrza z rodu Czerniec. Gdzie im do dyrektora Wójcika i sp. Błażejewskiego.

 • 2019-05-07 13:49:27

  gość: ~Z gminy kz

  @~Uczen
  PGRisem to może jesteś Ty, choć tym mogę obrazić ludzi związanych z tym gospodarstwem. Znam wszystkie osoby które wymieniasz, wszyscy ci dyrektorzy mają swoje zasługi dla szkół z terenu gminy i społeczności lokalnej w równym stopniu. Dlatego przestań bredzić! Obecni dyrektorzy kamienieckich szkół nie blokują etatów młodym nauczycielom. Propozycja przejścia w stan nieczynny nie pozbawia pani Cwek oraz pozostałych osób których sprawa dotyczy środków do życia, natomiast przy zwolnieniu młodego nauczyciela pozbawia się go dochodu. Nie pozdrawiam i nje odpowiadaj na mój komentarz!

 • 2019-05-07 15:14:54

  gość: ~Uczen

  @~Z gminy kz
  Nie mogę przejść obojętnie obok bredni jakie wypisujesz
  Musi Panie/Pani to na Rusi. Pani Cwek ma prawo a nie obowiązek isc na emeryturę. Dlaczego tak segregujesz ludzi? Pani Cwek musi iść na emeryturę a p. Albrecht i p. Kołodziejowa już nie, bo są pupilami? Jak nie blokują? Mają też godziny lekcyjne a w ich miejsca, mogą pójść osoby, które zwolnią godziny dla młodych nauczycieli. Nasłuchał się Pan/Pani p. Czernieca, że emerytura pomostowa jest taka sama jak emerytura pracującego nauczyciela, co jest prawdziwa bzdeta. Komuna sie dawno skończyła, ale jak widać komuna z ludzi nigdy nie wyjdzie.

  I również nie pozdrawiam

 • 2019-05-07 15:26:27

  gość: ~Mieszaniec

  @~Uczen
  Sprawdź w pierw czy aby napewno prowadzą jakieś lekcje dopiero po tym wypowiadaj

 • 2019-05-07 22:48:36

  gość: ~xm

  @~Uczen
  za takie dobre nauczanie dzieci i wykłady pedagogiczne nie powinna dostac ani złotówki bo jej piastowane stanowisko w podstawówce przez cały okres to jedna duza żenada niech powie ile jedynek dała ile dzieci zostawiła ile dzieci wysłałła na badania bo twierdzila ze cos nie tak znimi brak słów ....

 • 2019-05-07 23:03:02

  gość: ~xyz

  @~xm
  Jesteś specjalistą od pedagogiki i psychologii dziecięcej? Wątpię.

 • 2019-05-07 15:26:40

  gość: ~Obiektywny

  Ciekawe czy wszyscy obrońcy Pani Cwek z takim samym zacięciem broniliby innych zwolnionych. Bo zwolniono kilka osób a tylko o jedną taka awantura (co najlepsze ta konkretna osoba nie została na lodzie, bo będzie miała za co żyć. Jestem ciekaw czy inni mają tyle szczęścia co ta Pani). Cięcia etatów są nieuniknione i lepiej zwolnić kogoś kto będzie miał świadczenie niż młodych. Bo jak młodych zaczniemy zwalniać to kto będzie uczył gdy już tacy jak Pani Cwek pójdą na emeryturę a młodych się wystarczająco zniechęci zwolnieniami.

 • 2019-05-07 21:55:40

  gość: ~gość

  @~Obiektywny
  młodzi zwolnieniami się nie przejmują tylko brakiem godziwej płacy za trud będąc nauczycielem. W naszym grajdołku ważne jest nie wykształcenie, empatia czy zaangażowanie. Tylko czy jesteś z NAMI czy PRZECIWKO. Kołtunizm i buractwo wypływa szerokim strumieniem ze "Złotostockiej" i przekupnych pachołków

 • 2019-05-07 23:01:28

  gość: ~gość

  @~gość
  burakiem i kołtunizmem jestes sam .....

 • 2019-05-07 18:15:00

  gość: ~TMK

  zwolnienie, wiek i PRAWO do emerytury/zasiłku to jedno, a polityka ( w opisanym przypadku ) to drugie. Wszystkich z prawem do zasiłków, co mają za co żyć, zwolnić ( łącznie z dyrektorami ). Młody nauczyciel tez może zostać dyrektorem ! Co tu komentować?

 • 2019-05-07 18:52:19

  gość: ~qlest

  ty skurwysynu kiedys za to bekniesz

 • 2019-05-07 21:15:01

  gość: ~zbawiciel

  i dobrze i wreście bedzie normalny pedagog uczniowie odychna i rodzice zapanuje normalnośc

 • 2019-05-07 21:34:10

  gość: ~xyz

  Karyna? Mówiłem, żebyś nie brała się za komentowanie, bo na lekcjach z ortografii spałaś.

 • 2019-05-07 21:33:22

  gość: ~Sirli

  Dlaczego radni nie trzymają dyżurów a powinni załatwiać sprawy wyborców -mieszkańców gminy .
  Nieznajomość prawa przez radnych nie zwalnia ich od odpowiedzialności to my ich wybraliśmy aby nam służyli a nie my im .

 • 2019-05-07 23:30:51

  gość: ~007

  Zamiast pisać brednie to babcia cwekowa wzięła by się lepiej do bawienia wnuków i odeszła jak wielu innych nauczycieli na emeryturę. Kończ kobieto ten cyrk bo sama wiesz ile masz już za sobą i nie udawaj poszkodowanej.

 • 2019-05-07 23:39:23

  gość: ~mieszkaniec

  @~007
  Dobrze ze tacy jak ty maja jaja sie podpisac wlasnym nazwiskiem i mowic innym jak maja zyc :)

 • 2019-05-08 08:08:26

  gość: ~009

  @~mieszkaniec
  Odezwał się ten który się podpisał imieniem i nazwiskiem. Zanim zaczniesz pouczać innych może sam się ujawnij

 • 2019-05-08 08:35:43

  gość: ~Xyz

  @~009
  Ja nikomu nie ubliżam zawistny człowieku

 • 2019-05-13 09:05:13

  gość: ~obserwator

  P.Ela jest odpowiednia radną, jest na odpowiednim stanowisku.Ma ogromne podejście do dzieci i młodzieży.Jest osoba szczerą i uczciwą... P.Radna Chodasewicz jest nie w porządku...

 • 2019-07-14 09:29:39

  gość: ~Emeryt

  Brawo Pani dyrektor!Jest pani na właściwym miejscu! Uczy pani młodych jak szanować starszych

REKLAMA