Express-Miejski.pl

Burmistrz Złotego Stoku w delegacji samorządowców w Brukseli

Delegacja samorządowców z południowej części Dolnego Śląska w Brukseli rozmawiała z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej na temat przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027 fot.: UMWD

6 lutego Grażyna Orczyk, burmistrz Złotego Stoku, wzięła udział w oficjalnej delegacji do Komisji Europejskiej w Brukseli. 

Delegacja reprezentowała sygnatariuszy „Deklaracji Sudeckiej”, którzy są autorami ponadlokalnej „Strategii Rozwoju Sudety 2030”. Jest to pierwszy tak obszerny dokument zawierający syntetyczną diagnozę południa Dolnego Śląska, wyznaczający kierunki rozwoju w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Co ważne „Strategia Rozwoju Sudety 2030” wpisuje się w 5 głównych celów polityki spójności UE po roku 2020, cele horyzontalne (współpraca pomiędzy regionami i ponad granicami) i spełnia warunki podstawowe odniesienia sukcesu w polityce spójności.

 W trakcie intensywnego dnia pracy, delegacja odbyła trzy spotkania:

- z komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbietą Bieńkowską;

- z komisarz ds. rozwoju regionalnego Coriną Cretu;

- z europosłem Janem Olbrychtem – współsprawozdawcą KE w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE 2021-2027.

Celem spotkań było przedstawienie problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem podregionów (NUTS 3), wałbrzyskiego i jeleniogórskiego, w kontekście Polityki Spójności w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. Delegacja samorządowców z subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego przedstawiła diagnozę i perspektywy rozwoju południa Dolnego Śląska. W trakcie dyskusji została poruszona kwestia utrzymania finansowania polityki spójności po 2020 roku.

Postulaty samorządowców z południa Dolnego Śląska zostały przyjęte ze zrozumieniem a zróżnicowanie w rozwoju gospodarczym pomiędzy południem a północą województwa budzi również po stronie Komisarz Cretu duże obawy w kontekście zmian jakie czekają województwo dolnośląskie w nowej perspektywie – mniejsze wsparcie na rozwój w ramach polityki spójności po przekroczeniu przez Dolny Śląsk 75 proc. PKB na osobę.

Obecnie samorządowcy z grupy „Strategii Rozwoju Sudety 2030” wspólnie z urzędem marszałkowskim pracują nad dopracowaniem i uszczegółowieniem naszych postulatów, co do zmian w projekcie rozporządzenia ogólnego dla perspektywy 2021-2027 oraz dedykowania obu subregionom większego wsparcia unijnego. Kolejne kroki to spotkanie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Jerzym Kwiecińskim w celu przedstawienia oczekiwań, aby przy podziale środków unijnych zostały dostrzeżone i uwzględnione ogromne dysproporcje w rozwoju na Dolnym Śląsku.

W najbliższym czasie zostanie zaproponowana data i miejsce kolejnego walnego zgromadzenia sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej, podczas którego szczegółowo omówione zostaną działania podejmowane w celu zapewnienia południu Dolnego Śląska odpowiedniego finansowania dla dalszego rozwoju.

Delegację samorządowców wspólnie z Grażyną Orczyk tworzyli: marszałek Cezary Przybylski, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, prezydent Bolesławca Piotr Roman, burmistrz Mirska Andrzej Jasiński oraz wójt Lewina Kłodzkiego Joanna Klimek-Szymanowicz.

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA