Express-Miejski.pl

Gmina Bardo z długami, ale mnóstwem inwestycji. Ich wartość to prawie 70 mln zł!

zdjęcie ilustracyjne fot.: UMiG Bardo

9 mln zł zadłużenia gminy Bardo to efekt ogromu inwestycji wykonanych przez samorząd w ostatnich latach. Ten czas to także ogrom środków pozyskanych z funduszy unijnych.

Ministerstwo finansów przygotowało ranking zadłużenia gmin na koniec 2017 roku, w którym gmina Bardo została sklasyfikowana w trzeciej setce w skali kraju. Dane te, są jednym z mierników według jakich mierzony jest potencjał gminy z pozycji ustawodawcy. Na szczeblu lokalnym fakty te, mają odzwierciedlenie np. w ilości realizowanych inwestycji, które określają dynamikę i rozwój samorządu. Potencjał inwestycyjny uzależniony jest od środków pochodzących z budżetu oraz od pozyskanych środków zewnętrznych, które można przeznaczyć na sfinansowanie działań inwestycyjnych.

Gmina Bardo na koniec 2016 roku posiadała zadłużenie na łączną kwotę 5.872.924 zł. Zaciągnięte zobowiązania pozwoliły w ostatnich latach na sfinansowanie wielu znaczących inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w poprzednim okresie programowania, m. in.: rozbudowę Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Bardzie wraz z budową sali wielofunkcyjnej, rozbudowę szkoły podstawowej dla potrzeb gimnazjum w Przyłęku, budowę kanalizacji sanitarnej we Przyłęku, budowę wodociągu w Laskówce, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w  Grochowej, Brzeźnicy, Opolnicy, Potworowie oraz Dębowinie, czy modernizację nawierzchni drogi w Rynku w Bardzie.

Łączna wartość inwestycji w latach 2007-2016 wyniosła ponad 48.5 mln zł, a na ich realizację zaciągnięto blisko 23 mln zł zobowiązań, z czego niemal 75 proc. zostało już spłacone.

Jeszcze kilka lat temu o zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego mówiło się negatywnie. Dzisiaj, gdy samorządy zaciągają zobowiązania na realizację inwestycji świadczy to o chęci rozwoju. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę fakt, iż samorządy korzystające z dofinansowania unijnego często muszą zaciągać zobowiązania, gdyż zwrot środków z instytucji pośredniczącej (dysponenta budżetu UE) za wykonane zadania następuje w formie refundacji po rozliczeniu zadania, przeważnie w kolejnym roku budżetowym, a możliwości zaliczkowania są ograniczone. Tak też było w przypadku gminy Bardo.

W 2017 roku gmina Bardo spłaciła ponad 650 tys. zł zobowiązań z lat poprzednich oraz zaciągnęła nowe kredyty i wyemitowała obligacje na kwotę ponad 4 mln zł, realizując przy tym inwestycje na łączną kwotę blisko 5.7 mln zł. Zaznaczyć przy tym należy, że kwota ponad 2.5 mln zł wyemitowanych obligacji dotyczy wyprzedzającego finansowania z budżetu UE, a więc środki te zostaną spłacone w 2018 roku, bezpośrednio po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków z instytucji pośredniczącej. Relatywne zadłużenie gminy na koniec roku wynosi więc 6.832.845 zł, tj. 1.270,00 zł na mieszkańca.

Wykonane w poprzednim roku zadania inwestycyjne to m. in.: termomodernizacje budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, Program Ograniczenia Niskiej Emisji – dopłaty do wymiany pieców, termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Krakowsiej, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dębowinie, modernizacja ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną, modernizacja ul. Spacerowej w Bardzie, modernizacja budynku garażowo-magazynowego przy urzędzie gminy, remont ogrodzenia cmentarza komunalnego czy przebudowa drogi powiatowej 3149D Przyłęk-Ożary (przekazano 50 tys. zł dla powiatu ząbkowickiego).

W bieżącym roku gmina kontynuuje wykonanie inwestycji z udziałem środków unijnych oraz innym pozyskanym wsparciem. Wykonana i opłacona została już modernizacja drogi gminnej w Opolnicy (wydatki w 2018 roku to 1.435.788 zł), w trakcie realizacji jest Społeczne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (planowane wydatki 2.366.766 zł), ścieżki rowerowe Singletrack Glacensis (1.551.000 zł), projekt „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin” (1.152.000 zł). Rozstrzygany jest przetarg na budowę Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego w Opolnicy (420.956 zł) oraz nadal realizowane są dwa zadania ekologiczne, gdzie wsparcie (do 85 proc.) otrzymują bezpośrednio mieszkańcy, tj.: Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bardo (66.989 zł wypłaconych grantów) oraz poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE (dotychczas wypłaconych 612 tys. zł grantów, planowana kwota do wypłaty tym roku to aż 3,7 mln zł).

Aktualnie trwa przetarg na kolejne duże przewidziane do realizacji w tym roku zadanie, tj. „Przebudowa dróg gminnych Główna, Kolejowa i Plac Wolności w Bardzie”, gdzie planowane wydatki wynoszą 2.231.000 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa to aż 85 proc. wydatków kwalifikowanych. Jednocześnie gmina wykonuje mniejsze zadania inwestycyjne, np. modernizację dróg gminnych w Grochowej (166.840 zł), modernizację ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną (239 tys. zł), budowę dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Bardzie (110 tys. zł), adaptację obiektu byłego przedszkola na potrzeby utworzenia domu dziennego pobytu Senior+ (183 tys. zł), rozbudowę infrastruktury sportowej w Bardzie (110 tys. zł), modernizację dróg transportu rolnego (136 tys. zł) czy modernizację parkingu przy UMiG w Bardzie (164 tys. zł). Na chodniki w Brzeźnicy i Przyłęku niebawem gmina przekaże dotację do ząbkowickiego starostwa w łącznej kwocie 70 tys. zł.

Ilość realizowanych inwestycji jest znaczna, jednak dzięki posiadanym środkom własnym oraz pozyskanemu wsparciu zewnętrznemu gmina w 2018 roku, realizując inwestycje na łączną kwotę ponad 15 mln zł zwiększy swoje zadłużenie jedynie o niespełna 3 mln zł. Planowana wartość długu gminy na koniec roku to 12.2 mln zł, z czego ponad 2,6 mln zł to kwota wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej pożyczki, które dotyczą wyprzedzającego finansowania z budżetu Unii Europejskiej. Środki te zostaną spłacone w roku kolejnym, bezpośrednio po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków z instytucji pośredniczącej.

Relatywna wartość zadłużenia na koniec roku 2018 wyniesie więc 9.6 mln zł, natomiast wartość inwestycji wykonanych od 2006 roku na koniec trwającego roku wyniesie niemal 70 mln zł.

Gmina Bardo wykorzystuje wszelkie możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego, w szczególności z Unii Europejskiej, ale również budżetu państwa czy budżetu Województwa Dolnośląskiego. Realizowane projekty w znacznej części objęte były finansowaniem zewnętrznym, od 60 do nawet 95 proc. poniesionych wydatków. Dzięki temu gmina sukcesywnie się rozwija, a warunki życia mieszkańców stają się coraz lepsze, przy relatywnie niskim wzroście zadłużenia, bezpiecznym z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych.

UMiG Bardo

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

  • Gmina Bardo z długami, ale mnóstwem inwestycji. Ich wartość to prawie 70 mln zł!

    2018-07-08 10:24:17

    gość: ~Dedo

    ostatnio dodany post

    Ziebice tego i tak nie zrozumieją

REKLAMA