Express-Miejski.pl

Wymienili stare piece na nowe

W Stoszowicach wymienili źródła ciepła, korzystając z dofinansowania fot.: UG Stoszowice

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

10 beneficjentów z gminy Stoszowice otrzymało dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła na nowe w swoich gospodarstwach domowych.

Z programu realizowanego przez gminę przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu skorzystały:

  • 3 mieszkania - dofinansowanie w kwocie 42 tys. zł, koszt całkowity poniesiony przez mieszkańców 45 210,44 zł;
  • 6 domków jednorodzinnych - dofinansowanie w kwocie 51 378,01 zł, koszt całkowity poniesiony przez mieszkańców 110 697,52 zł.
  • 1 budynek wielorodzinny - ogrzewany kotłownią lokalną - dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł, koszt poniesiony przez mieszkańców 20 tys. zł.

Suma wszystkich kosztów poniesionych przez mieszkańców wyniosła prawie 176 tys. zł (w tym koszty kwalifikowane blisko 165 tys. zł), a dofinansowanie z WFOŚiGW zamknęło się w ponad 82 tys. zł.

W 2017 roku gmina podpisała umowę z WFOŚiGW we Wrocławiu o zaciągnięciu pożyczki do kwoty 80,6 tys. zł. Po ostatecznym rozliczeniu wniosków mieszkańców koszt zadania wyniósł ogółem ponad 82 tys. zł. Pierwsza rata pożyczki została wypłacona w wysokości blisko 59 tys. zł, zgodnie z faktycznym wykorzystaniem środków.

W roku bieżącym planuje się wypłatę pozostałej części dotacji mieszkańcom w wysokości ponad 23,5 tys. zł w tym: do 15 marca drugą ratę w wysokości 17 tys. zł oraz trzecią ratę do 30 marca (ponad 6,5 tys. zł).

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA