Express-Miejski.pl

Kilkaset tysięcy na drogi. Doposażą też szkoły. Co jeszcze w planach inwestycyjnych powiatu?

Starosta Roman Fester podczas sesji budżetowej fot.: em24.pl

Blisko 6 mln zł zabezpieczono w budżecie powiatu ząbkowickiego na inwestycje w 2018 roku. Większość z nich planuje się zrealizować przy udziale środków zewnętrznych.

- Tak krawiec kraje, jak mu materii staje – to krótkie staropolskie przysłowie przytoczone przez radnego Mariana Kozyrę po przyjęciu uchwały budżetowej doskonale obrazuje budżet powiatu ząbkowickiego na 2018 rok. Wśród wydatków inwestycyjnych próżno szukać potężnych zadań realizowanych w stu procentach przez powiat ząbkowicki. Sytuacja finansowa samorządu od wielu lat nie jest komfortowa, a ze względu na poszczególne wskaźniki, inwestycyjnie powiat jest bardzo ograniczony i praktycznie przy większości zadań zmuszony do posiłkowania się środkami zewnętrznymi. Radny Kozyra swoją wypowiedzią nawiązywał do skromnej kwoty przeznaczonej przez powiat ząbkowicki na remonty drogowe, ale jednocześnie wyraził nadzieję, że w trakcie roku uda się pozyskać na ten cel dodatkowe środki. 

Starosta: To solidny budżet. Nadwyżkowy i bezkredytowy

Najważniejszy dokument finansowy jednostki samorządowej na przyszły rok ma zakończyć się nadwyżką budżetową w kwocie niespełna 1.2 mln złotych. Dochody samorządu mają oscylować na poziomie blisko 83.4 mln zł, a szacowana kwota wydatków to ponad 82.2 mln zł.

- Jest to jeden z solidniejszych, lepiej przygotowanych budżetów od wielu lat. Konsturowaliśmy go w zasadzie od początku 2017 roku i towarzyszyła nam przy tym spora obawa czy wynik finansowy pozwoli nam na taki jego kształt czy będziemy zmuszeni do zmian. Nie chcę mówić o liczbach bezwzględnych, chociaż one też mają odźwięk pozytywny. Jest to budżet nadwyżkowy, bezkredytowy i przede wszystkim realny. Nie ma zagrożenia, że zakładane dochody będą w trakcie roku powodować, że będziemy musieli wprowadzać zmiany czy korekty. To budżet, który będziemy mogli zrealizować w całości w taki sposób, w jaki został zaplanowany - mówił starosta Roman Fester, dziękując radnym za przyjęcie uchwały, a kierownikom jednostek i działowi finansów za przygotowanie dokumentu. 

Powiat liczy na wsparcie gmin

Na inwestycje drogowe w budżecie na 2018 rok zabezpieczono kwotę blisko 667 tys. zł. Niemalże cała pula środków została wyasygnowana na realizację zadań przy współpracy z gminami. Powiat na ten cel zabezpieczył co prawda 600 tys. zł, ale na wykonanie remontów oferuje swój wkład na poziomie 50 proc. (300 tys. zł), licząc na wsparcie samorządów gminnych. Ponadto 30 tys. zł wyniesie przygotowanie dokumentacji technicznej na remont mostu w Budzowie, a blisko 37 tys. zł projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3142D w Mąkolnie.

Remont drogi ma być w przyszłości realizowany systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. W wyniku realizacji tego projektu nastąpi dostosowanie parametrów technicznych przebudowywanej drogi o długości ponad 2.2 km do aktualnych wymagań.

W planach utworzenie domu opieki całodobowej dla osób z chorobami psychicznymi

Prawie 2.6 mln zł zabezpieczono w budżecie powiatu na projekt pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie, w którym powiat miałby stanowić partnera do współpracy dla ząbkowickiej gminy - jednostki wiodącej podczas realizacji całego zadania.

Powiat, jako organ założycielski dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ma być realizatorem zadania będącego częścią projektu rewitalizacji pn. „Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej”. Dzięki ewentualnemu pozyskanemu wsparciu finansowemu będzie możliwość adaptacji budynku znajdującego się na zapleczu obiektu głównego na dom opieki całodobowej dla osób z chorobami psychicznymi. Przewiduje się utworzenie 16 miejsc pobytu spełniających obowiązujące standardy dla tego typu domów.

Zakładany koszt realizacji projektu wynosi ponad 5.5 mln zł z czego część dotycząca przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej oszacowana została na około 2.6 mln zł przy dofinansowaniu na poziomie 85. proc. Wkład własny powiatu miałby wynieść niespełna 386.5 tys. zł.

Nowy sprzęt dla starostwa i szkół

Blisko 2.3 mln zł wyasygnowano na utworzenie Platformy Elektronicznej Usług Geodezyjnych. Jest to zadanie również współfinansowane w 85. proc. z funduszy europejskich. Pozostałe 15 proc. to wkład powiatu ząbkowickiego. Dzięki realizacji tego zadania samorząd może otrzymać m.in nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie, możliwość szybszego przekazywania danych poprzez włączenie się do szerokopasmowej sieci internetowej.

271 tys. zł w budżecie powiatu przeznaczono na poprawę infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych. To zadanie także jest realizowane przy udziale środków zewnętrznych. W ramach projektu w liceach ogólnokształcących w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich pojawi się nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w pracowniach: fizycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej w ząbkowickim ogólniaku oraz biologicznej (przyrodniczej) w ziębickiej placówce. W Ziębicach zostanie wykonana toaleta dla osób niepełnosprawnych, a w Ząbkowicach Śląskich wymiana niespełniającego aktualnych standardów wyposażenia w toaletach dla osób o ograniczonej sprawności. Obie szkoły otrzymają też specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8 tys. zł z budżetu powiatu pochłonie wymiana zbiornika ciepłej wody w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie.

ms. / em24.pl

4

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Kilkaset tysięcy na drogi. Doposażą też szkoły. Co jeszcze w planach inwestycyjnych powiatu?

  2018-01-03 09:23:17

  gość: ~Diego

  W ziębicach od ponad 700 lat nic nie wychodzi...

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_zi%C4%99bickie

 • 2018-01-03 10:35:20

  gość: ~Ja3

  Jeszcze z dwie kadencje takich ostrożnych budżetów to może i powiat wyjdzie z długów. W sumie dobry gospodarz najpierw sprawdza swój dorobek finansowy a potem inwestuje, więc pod tym względem na pewno + dla starosty. Pytanie tylko czy jak już powiat podniesie się z kolan i jako-tako będzie stał to będą jeszcze do wyrwania pieniądze z UE czy będziemy kilkadziesiąt lat w plecy przez długi zwiazane ze szpitalem

 • 2018-01-03 13:25:37

  gość: ~pytajnik

  W planach utworzenie domu opieki całodobowej dla osób z chorobami psychicznymi - mało tu debili?

 • 2018-12-03 16:02:48

  gość: ~umiłowany

  ostatnio dodany post

  A przewidział Pan w swoim budżecie podwyżki dla pracowników bo jak na razie to kolejna kadencję zaczął Pan od cięć!!!

REKLAMA