Express-Miejski.pl

Ponad godzinę ustalali porządek obrad. W dalszej części uchwalili budżet i odwołali radnego [FOTO]

Sesja budżetowa rady gminy w Kamieńcu Ząbkowickim - 28 grudnia fot.: mwinnik

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Ponad godzinę zajęło radnym kamienieckiej gminy przyjęcie porządku obrad sesji budżetowej. Nie zabrakło przy tym docinek i przepychanek słownych.

Sesję poprowadziła wiceprzewodnicząca Elżbieta Cwek. To efekt zrzeknięcia się mandatu radnego przez Aleksandra Ciapkę - dotychczasowego przewodniczącego. O tym informowaliśmy dzień przed sesją w artykule pt. Ciapka zrzekł się mandatu. Kamieniecka rada bez przewodniczącego. Decyzji radnego nie skomentował jednak żaden z obecnych rajców, a byłego już szefa kamienieckiej rady próżno było szukać w sali obrad.

W sprawie wydawałoby się najważniejszej uchwały przygotowanej na tę sesję - uchwały budżetowej - obyło się bez większych kontrowersji. Radni bez głosów sprzeciwu przyjęli zaproponowany projekt, a od głosu wstrzymał się tylko Edward Szulin. Zanim jednak doszło do podjęcia tej uchwały, niewiele brakowało, by sesja...w ogóle nie doszła do skutku.

Spór o porządek obrad

Punktem zapalnym była próba wyłączenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego Edwarda Szulina. Ten pomysł forsowała prowadząca obrady Elżbieta Cwek. Wiceprzewodnicząca tłumaczyła, że na sierpniowej sesji radni nie podjęli uchwały o odwołaniu Edwarda Szulina, a dokonał tego sam wojewoda, wydając zarządzenie zastępcze. Tłumaczyła tym samym, że decyzja administracyjna w tej sprawie została już podjęta, a z racji tego, iż radny skorzystał z przysługującego mu prawa do odwołania, trwa procedura odwoławcza, do zakończenia której radny może brać czynny udział w obradach.

Wójt Marcin Czerniec tłumaczył, że uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego nie została przez radę gminy podjęta podczas ostatniej sesji, a zatem może być ona przedłożona na kolejnych posiedzieniach rady. - Mając na względzie niezakończoną sprawę i fakt, że uchwała została przedłożona do biura rady w stosownym terminie, wiceprzewodnicząca rady nie ma możliwości manewrowania projektami uchwał. Wszystkie projekty, które zostały przedłożone do biura rady w okresie co najmniej siedmiu dni przed planowanym terminem sesji, winne być na tym posiedzeniu głosowane. Nie ma innego rozwiązania w tym temacie i nie ma możliwości, aby tą uchwałę zdjęto z dzisiejszego posiedzenia sesji - mówił szef kamienieckiej gminy.

Pierwsze głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z wyłączeniem uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego Szulina skończyło się wynikiem 7:7. Za przyjęciem zmienionego harmonogramu byli radni: Piotr Glina, Maria Kacik, Marta Syposz, Elżbieta Cwek, Mateusz Gnaczy, Arkadiusz Smędzik oraz Edward Szulin, przeciwko rękę podnieśli: Ryszard Bierut, Lucjan Koper, Bogumiła Tokarz, Ryszard Kleniuk, Tadeusz Cenarski, Dominik Krekora oraz Bernadetta Chodasewicz.

Podział radnych mógł doprowadzić do zamknięcia sesji bez przyjęcia uchwał zaplanowanych na ostatnią sesję w tym roku, w tym m.in. uchwały budżetowej.

Radni nie opuścili jednak sali posiedzeń, a nadal dyskutowali. Maria Kacik zwracała uwagę na to, iż każdemu przysługuje prawo do odwołania i sugerowała, że dopóki nie zostanie zakończona procedura odwoławcza, rada nie powinna wracać do tematu odwołania radnego z pełnionej funkcji. Zaznaczała również, że tak naprawdę cały spór toczy się o rozstrzygnięcie przygotowanej uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gmina Kamieniec Ząbkowicki z wyrównaniem od 2014 roku i złożyła wniosek formalny o wycofanie tego projektu uchwały z porządku obrad. Radna Bernadeta Chodasewicz wnioskowała zaś o pozostawienie projektu uchwały odnośnie wygaśnięcia mandatu radnego Edwarda Szulina. Oba wnioski po głosowaniu ostatecznie pozostały w porządku obrad.

Następnie radny Mateusz Gnaczy wniósł wniosek o reasumpcje głosowania nad porządkiem obrad, aby nikt nie zarzucił radnym błędów formalnych co do najważniejszej sesji. Po ponownym głosowaniu 13 radnych było za przyjęciem porządku obrad, natomiast Marta Syposz wstrzymała się od głosu. 

Budżet przyjęty bez głosów sprzeciwu

Po ponad godzinnych przepychankach słownych sesja toczyła się juz normalnym trybem. Wójt przedstawił przyszłoroczny projekt budżetu gminy, a następnie radni przeszli do podejmowania uchwał. Budżet na kolejny rok został przyjęty 13 głosami za. Od głosu wstrzymał się tylko radny Edward Szulin, a niemalże jednomyślność radnych została skwitowana gromkimi brawami. Więcej o planowanych inwestycjach i krótkiej dyskusji wkrótce na naszym portalu.

Przyjęli uchwałę w sprawie odwołania radnego

Wynikiem 7 za i 5 przeciw radni przyjęli też projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Szulina (za byli radni: Ryszard Bierut, Lucjan Koper, Bogumiła Tokarz, Ryszard Kleniuk, Tadeusz Cenarski, Dominik Krekora oraz Bernadetta Chodasewicz, przeciw: Piotr Glina, Maria Kacik, Marta Syposz, Elżbieta Cwek, Arkadiusz Smędzik. W głosowaniu nie wziął udziału Mateusz Gnaczy). - Mimo takiej decyzji radny Edward Szulin może czynnie uczestniczyć w posiedzeniach sesji rady gminy do momentu zakończenia trwającej procedury odwoławczej od wydanego zarządzenia zastępczego wojewody - mówiła wiceprzewodnicząca.

Bez decyzji

Dwa obozy radnych odmienne zdanie miały podczas głosowania uchwał w sprawie oznakowania herbem gminy Kamieniec Ząbkowicki samochodu służbowego Toyota Avensis nr rej. DZA 99C6 stanowiącego mienie gminy oraz wyznaczenia limitu kilometrów rocznego przebiegu, a także w sprawie zwiększenia wynagrodzenia wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki z wyrównaniem od grudnia 2014 roku. Głosowania zakończyły się wynikiem 7:7, co oznacza, że w obu przypadkach nie zapadło wiążące rozstrzygnięcie rady.

mwinnik / em24.pl

9

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Ponad godzinę ustalali porządek obrad. W dalszej części uchwalili budżet i odwołali radnego [FOTO]

  2017-12-29 18:58:09

  gość: ~mały heniek

  brawo radni bezradni kto z was zna Ustqwę o Samorządach????znacie jedynie wysokość waszych diet

 • 2017-12-30 09:43:42

  gość: ~jan

  Jak to wszystko czytam to człowieka krew zalewa , czy po to eliminuje się radnych opozycyjnych i gnębi się ich rodziny , żeby można było wyrównywać wynagrodzenie oraz przyznawać sobie samemu , kupować samochody , pobierać ekwiwalenty i to czego tylko się zapragnie . a tacy radni którzy pozbyli się pracy w niejasnych okolicznościach , natychmiast zostali zatrudnieni przez gminę i chodzą jak pieski przy boku wójta wszystko przyklepując .

 • 2017-12-30 13:03:26

  gość: ~WWO

  @~jan

  PRZEMECZYC SIE JESZCZE 10 MIESIECY I DO WYBOROW WSZYSCY ZEBY ZMIENIC WLADZE !!! TYLKO SLEPY NIE DOSTRZEGA BUFONOSCI WOJTA !!!

 • 2017-12-30 12:00:38

  gość: ~CBA

  Komisja Rewizyjna:
  Marta Syposz – przewodnicząca
  Maria Kacik – zastępca przewodniczącej
  Lucjan Koper
  Edward Szulin
  Dominik Krekora
  Ci radni są po to, aby kontrolować wójta i wszelką wydatki dokumenty faktury dlaczego nie kontrolują ?
  Gdzie wójt jeździ w jakich sprawach rozliczenie delegacji .

  Prokuratura już dawno powinna im postawić zarzuty i wójtowi księgowej itp.

 • 2017-12-31 20:16:51

  gość: ~ Buba

  @~CBA
  Po co tyle złości Czerniec jest doceniany przez większość wyborców i dalej będzie wójtem bo jest najlepszy od dotychczasowych i nie ma lepszego od niego konkurenta w zbliżających się wyborach

 • 2017-12-31 23:15:51

  gość: ~Ela

  Przywódca Korei nie jest doceniany ale jest wybierany i każdy myślący wie dlaczego

 • 2017-12-31 22:26:58

  gość: ~Kim

  Przywódca Korei Północnej Kim Dzong UN jest bardziej doceniany ,i oczym to świadczy.

 • 2018-01-03 22:41:31

  gość: ~marian

  @~Kim

  https://www.facebook.com/kamienieczabkowicki.infobox/posts/881440482030185?comment_id=881570448683855&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D

  KPINAA!!!!!!!!!!!

 • 2018-01-10 22:17:13

  gość: ~szperacz

  ostatnio dodany post

  @~marian
  Taki oto noworoczny prezent wójtowi chcieli przeforsować na ostatniej sesji radni Krekora,Cenarski ,Kleniuk,Bierut i reszta wesołej kompanii z jego komitetu dla jaj zwanego PRAWORZADNIUCHWAŁA NR …..……
  RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
  z dnia ………


  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

  Działając na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 958), Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwala, co następuje:

  § 1.
  Ustala się dla Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcina Czerniec wynagrodzenie miesięczne, na które składają się:
  1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnej stawki określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej stawki określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  § 2.
  Przyznaje się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcinowi Czerniec dodatek specjalny w kwocie stanowiącej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
  § 3.
  1. Wysokość dodatku za wieloletnią pracę dla Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcina Czerniec regulują odrębne przepisy.
  2. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcinowi Czerniec regulują odrębne przepisy.

  § 4.
  Zmiana stawek maksymalnych składników wynagrodzenia, o których mowa w § 1 - 3, skutkuje – od daty wejścia w życie zmian właściwych przepisów – zwiększeniem wynagrodzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki bez konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dostosowania tego wynagrodzenia do poziomu stawek maksymalnych.

  § 5.
  Traci moc uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  § 6.
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  § 7.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2014 roku.


  UZASADNIENIE


  W Powiecie Ząbkowickim stawki wynagrodzeń Wójtów, Burmistrzów i Starosty od początku kadencji kształtowały się następująco:
  1) Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie – II kadencja
  - 8100 zł brutto plus 40% dodatek specjalny
  2) Burmistrz Miasta i Gminy Ziębice – I kadencja
  - 6200 zł brutto plus 30% dodatek specjalny
  3) Burmistrz Miasta i Gminy Złoty Stok I kadencja
  - 7100 zł brutto plus 40% dodatek specjalny
  4) Burmistrz Miasta i Gminy Bardo – III kadencja
  - 7800 zł brutto plus 30% dodatek specjalny
  5) Wójt Gminy Stoszowice -I kadencja
  - 7600 zł brutto plus 20 % dodatek specjalny
  6) Wójt Gminy Ciepłowody –I kadencja
  - 8183,08 zł brutto wraz z dodatkiem specjalnym
  7) Starosta Powiatu Ząbkowickiego – II kadencja
  - 11 060 zł brutto plus dodatek za wieloletnią pracę, który stanowi 20% wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenia
  8) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – III kadencja
  - 4 200 zł wynagrodzenie zasadnicze plus 1000 zł dodatku funkcyjnego plus 20 % dodatku specjalnego.

  Z uwagi na ustalenie wynagrodzenia na znacząco niższym poziomie od pozostałych przedstawicieli organów wykonawczych gmin, jak również pozytywną ocenę organów kontrolnych w zakresie realizacji budżetów za lata objęte przedmiotową kadencją oraz udzielane przez radę absolutoria z wykonania budżetów, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

REKLAMA