Express-Miejski.pl

Ciepłowodzcy radni uchwalili budżet na 2018 rok. W planach jest m.in. utworzenie żłobka

Łukasz Białkowski - wójt Ciepłowód fot.: em24.pl

Przy jednym głosie wstrzymującym i jedenastu za radni gminy Ciepłowody jeszcze przed świętami przyjęli budżet na 2018 rok.

Od głosu wstrzymał sie radny Edward Kwik. Nieobecni natomiast byli Rafał Zębala, Jan Olejarnik oraz Robert Czerwiński. Pozostałych jedenastu radnych zatwierdziło przedłożony projekt budżetu.

W założeniu budżet ciepłowodzkiego samorządu ma zakończyć się nadwyżką w wysokości ponad 217 tys. zł. Dochody budżetu na 2018 rok wyniosą około 11.35 mln zł, a wydatki oszacowano na kwotę niespełna 11.13 mln zł. Projekt spotkał się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

 - Uchwalony budżet odzwierciedla naszą aktualną sytuację, gdyż odnosi się do rzeczywistości finansowej gminy. W głównej mierze składa się z wydatków bieżących, gdyż to one stanowią nasze największe obciążenie i obrazują sytuację finansową z jaką spotyka się mały samorząd - mówi wójt Łukasz Białkowski. -Będziemy chcieli realizować inwestycje, lecz w chwili obecnej tylko te, które pozwalały swoimi kosztami zmieścić się w posiadanych środkach finansowych. Przyjęty przez radę budżet będzie dynamiczny i ulegający ciągłym zmianom, chociażby z uwagi na inwestycje planowane do realizacji w 2018 roku, takie jak zamiar budowy żłobka, świetlicy wiejskiej oraz przebudowy kilku dróg gminnych, czyli inwestycji których jeszcze nie widzimy w budżecie, a na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie - dodaje szef ciepłowodzkiego urzędu gminy.

Wójt podkreśla, że budżet został przygotowany w taki sposób, że przewiduje płynną spłatę zobowiązań kredytowych gminy, dzięki czemu pozwoli samorządowi w przyszłości na więcej. - Taka gospodarność finansowa jest bardzo zadowalająca - dodał wójt. - Przyjęty budżet należy określić mianem zrównoważonego i na miarę naszych możliwości. Mam nadzieję, że pozwoli nam zrealizować tak dużo zadań jak w 2017 roku - kończy Białkowski, dziekując jednocześnie wszystkim osobom zaangażowanym w jego tworzenie oraz realizację.

W planach remonty dróg i budowa żłobka

240 tys. zł gmina przeznaczy na przebudowę drogi w Tomicach na działce o nr ewidencyjnym 44. Długość odcinka planowanego do remontu wynosi 300 metrów. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne oraz dwuwarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowego.

100 tys. zł w budżecie zabezpieczono na pokrycie do 50 proc. kosztów budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach. Dla zadania już w 2016 roku opracowano dokumentację projektową przy udziale środków budżetu gminy Ciepłowody, jednak Powiat Ząbkowicki nie znalazł do tej pory pieniędzy, aby zrealizować inwestycję. Zabezpieczenie kwoty przez gminę Ciepłowody jest jednak niezbędne do zawarcia kolejnego porozumienia z zarządem powiatu w sprawie realizacji inwestycji.

25 tys. zł wyasygnowano na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i adaptację części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach na żłobek. Gmina w grudniu złożyła ofertę konkursową na utworzenie żłobka gminnego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” . Na terenie gminy aktualnie nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi dla dzieci w wieku do 3 lat. W związku z reorganizacją oświaty i likwidacją gimnazjum na rzecz ośmiu klas szkoły podstawowej pojawiła się możliwość wykorzystania części budynku szkoły na potrzeby utworzenia żłobka. W tym celu konieczna jest przebudowa i dostosowanie obiektu do warunków lokalowo-sanitarnych, jakie są wymagane w żłobkach i klubach dziecięcych. - W pierwszej kolejności należy opracować jednak dokumentację projektową i pozyskać zgodę organu administracji architektoniczno–budowlanej na realizację przedsięwzięcia i to jest w tej chwili priorytet, na który zabezpieczyliśmy środki – tłumaczy wójt Łukasz Białkowski.

Przy okazji planuje się również remont hali sportowej przy obiekcie szkolno-przedszkolnym. W ramach zadania zaplanowano prace dekarskie oraz wymianę ościeżnic w szatniach hali. Gmina na ten cel przeznaczyła w budżecie 10 tys. zł.

W budżecie zaplanowano również wydatki na wkład własny gminy w realizację projektu „Rozwój dolnośląskiej e-Administracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 178 tys. zł, z czego wkład gminy to niespełna 27 tys. zł.

Zaplanowano też doposażenie nowopowstałego placu zabaw w Ciepłowodach o zestaw linowy, huśtawkę wahadłową typu „orle gniazdo”, huśtawkę wahadłową podwójną, karuzelę, huśtawkę wagową, bujak kubełkowy oraz bujak wahadłowy, a także budowę siłowni zewnętrznej w ramach środków z funduszu sołeckiego. Siłownię planuje się wyposażyć w orbitrek, urządzenie do podciągania nóg, urządzenie do wyciskania siedząc, ławkę do ćwiczeń, prasę nożną oraz rowerek. W planie jest też wykonanie bezpiecznych nawierzchni, ławek, dojść, śmietników oraz grilla zewnętrznego. Zakres realizacji zadania uzależniony jest od wysokości środków zewnętrznych pozyskanych na dofinansowanie powżyszych prac. Łącznie na to zadanie w budżecie gminy zapisano ponad 50 tys. zł.

Gmina zabezpieczyła także 16 tys. zł na udzielenie mieszkańcom dotacji celowej związanej z dofinansowaniem kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z założeniami przyjętymi uchwałą w czerwcu 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepłowody.

32. tys. zł z budżetu samorządu na przyszły rok pochłonie część remontu budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowickiej w Ciepłowodach. Samorząd, jako współwłaściciel obiektu, otrzymał nakaz od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich wykonania robót budowlanych celem doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami wykazanymi w protokole okresowej kontroli stanu technicznego budynku. Zalecenia dotyczą między innymi wykonania odwodnienia oraz opaski terenu przy budynku, napraw pęknięć ścian zewnętrznych, remontu pokrycia dachowego, remontu elewacji, klatek schodowych itp. Samorząd zobowiązał się do sukcesywnego remontu obiektu.

O wydatkach w ramach funduszu sołeckiego można przeczytac w artykule pt. Wyremontują świetlice, doposażą place zabaw. Fundusz sołecki 2018 w gminie Ciepłowody. 

ms. / em24.pl

9

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Ciepłowodzcy radni uchwalili budżet na 2018 rok. W planach jest m.in. utworzenie żłobka

  2017-12-28 13:34:20

  gość: ~Mieszkance

  Jak zwykle wójt zapomniał o Muszkowicach tylko inwestuje w cieplowody i inne pobliskie mu wioski

 • 2017-12-28 14:21:54

  gość: ~Hmmm

  @~Mieszkance
  A budowa świetlicy to gdzie, jak nie w Muszkowicach

 • 2017-12-28 14:45:04

  gość: ~Gość

  Narazie stoi skrzynka na prąd i tyle.

 • 2017-12-28 13:39:25

  gość: ~ciepłowodzianka

  no i brawo Wójt!!! jasno i przejrzyście opisany budżet, mimo wielu kredytów zaplanowano inwestycje, zwłaszcza podoba mi się budowa żłobka, super pomysł, tego u nas brakuje bardzo, a i pewnie mieszkańcy ościennych gmin chętnie by skorzystali. A nowe miejsca pracy też bardzo a plus

 • 2017-12-28 16:22:03

  gość: ~Mama

  Bardzo ostrożny ten budżet, ale w końcu jest szansa na żłobek, potrzebny u nas od co najmniej 10 lat...

 • 2017-12-28 16:44:32

  gość: ~Kret

  Panie wójcie, sam Pan mówi, że gmina ma małe zadłużenie, więc dlaczego teraz, kiedy mamy tak ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, nie realizujemy inwestycji z zastrzykiem gotówki unijnej, a uciekamy z długów? Ucieczka z długów sama w sobie to na pewno fajna sprawa, ale z nich można uciekać za kilka lat, kiedy UE nie będzie chciała dawać nam pieniędzy na inwestycję. Teraz, póki dają, trzeba brać. Liczyłem na coś więćej w roku wyborczym, mimo wszystko...

 • 2017-12-30 15:22:40

  gość: ~wojtek

  Brawo panie wójcie za rozsądek.OBY więcej w powiecie takich dobrych i odpowiedzialnych gospodarzy jak pan. Powodzenia w Nowym Roku!!!!

 • 2017-12-31 08:54:56

  gość: ~Zart

  @~wojtek
  Daj spokój jakby wszyscy mieli takie budżety jak Ciepłowody to cały powiat musiał by się cofnąć do prehistorii. Wystarczy spojrzeć na liczby tego budżetu i te "MEGA" inwestycje

 • 2018-01-06 14:29:54

  gość: ~Robert Helski

  ostatnio dodany post

  "zadaliśmy sobie trud porównania w dostępnych materiałach skali pozyskania środków na inwestycje na terenie Gminy w poszczególnych latach. Wójt się chwali:
  rok 2015 pozyskano 57000 zł, rok 2016 pozyskano 110000 zł.
  Z takiej ładnej broszurki pod tytułem „Inwestycje i zadania zrealizowane przez samorząd gminy Ciepłowody w latach 1990 – 2014” otrzymujemy dane, które świadczą o … upadku Gminy. W latach 1994-1998 pozyskano 2417432 zł, w latach1998 – 2002 pozyskano 3281786zł, w latach 2002 – 2006 pozyskano 1830468 zł, w latach 2006 – 2010 pozyskano 806769zł, w latach 2010 – 2014 pozyskano 5939826 zł.
  Podsumowaniem chaosu i braku kompetencji niechaj będzie drobna sprawa boiska w Koźmicach, za którą to tak ślicznie dziękowano Wójtowi w lokalnym portalu internetowym sponsorowanym artykułem. Boisko jest zamknięte. Bramki wyciągnięte i zabrane. Ktoś zapomniał po pierwsze uzyskać zmianę użytkowania terenu z rolniczego na inny, po drugie nie uwzględniono interesu sąsiadującej nieruchomości, której prace ziemne „zaszkodziły”. Gratulujemy.
  Analizę innych przypadków pozostawimy sobie na później. A może będzie to już niepotrzebne kiedy gminę zaleją potoki gnojówki z powodu zaniedbanej kanalizacji, pozostawionej kompletnie nieadekwatnym rozwiązaniom w uwarunkowaniach Gminy. I tak jak Popiela wcieły myszy, tak nasz „władca „ spłynie z prądem."
  Czytaj więcej na stronie komitetu: http://komitetobywatelskizsscieplowody.pl/2018/01/06/kto-nastepny/

REKLAMA