Express-Miejski.pl

Kontroluj grubość pokrywy śnieżnej na dachu

Uwaga fot.: sxc

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem wynikającym z intensywnych opadów śniegu.

W związku z zaistniałą sytuacją atmosferyczną, Powiatowy Inspektor Nadzoru Bodowlanego w Ząbkowicach Śląskich zwraca się z apelem, do mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego o kontrolowanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach budynków i usuwanie nadmiaru śniegu oraz usuwania sopli lodowych.

Przypominam zarządcom oraz użytkownikom wszystkich obiektów budowlanych o obowiązku ich użytkowania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane.

Dla zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych jest bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych. W okresie zimowym, kiedy występują niekorzystne warunki pogodowe, spowodowane intensywnymi opadami śniegu, obowiązek ten przejawia się przede wszystkim w konieczności usuwania nadmiaru śniegu z dachu. Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego:

WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA OBIEKTU BUDOWLANEGO JEST ZOBOWIĄZANY ZAPEWNIĆ, DOCHOWUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE OBIEKTU W RAZIE WYSTĄPIENIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH ODDZIAŁYWUJĄCYCH NA OBIEKT, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary, powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska.

Właściciele i zarządcy, którzy nie spełniają tego obowiązku, zgodnie z art. 91a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, mogą zostać ukarani grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Marian Ziemczonek

4

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA