Express-Miejski.pl

PUP: Ważne! Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Informacja dotycząca zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 854).
 
Główne zmiany dotyczą:
 
*przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. legalizacji pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP.

*skrócenia z 14 na 7 dni terminu na przesłanie powiadomienia przez pracodawcę zatrudniającego obywatela Ukrainy;

*wskazania w ustawie kiedy należy złożyć kolejne powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy.


Chodzi o następujące sytuacje:*dodania wymogu wskazywania w powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy co najmniej minimalnego wynagrodzenia o pracę lub minimalnej stawki godzinowej;

*zmian w powiadomieniu w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:
Link do ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000854/T/D20240854L.pdf

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA