Express-Miejski.pl

PUP: Pieniądze dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik.com

Wnioski można składać od 10 czerwca do wyczerpania środków finansowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż Uchwałą
nr LXIII/359/2024 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27.03.2024 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.  otrzymał środki finansowe w wysokości 190.000,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Zapraszamy pracodawców i osoby z niepełnosprawnościami do składania wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dnia 10.06.2024 r. do wyczerpania środków finansowych na:

- przyznanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - dla 1 osoby;

- dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy  osoby niepełnosprawnej  - na 1 stanowisko pracy;

- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnychdla 2 osób.

Prawidłowo wypełnione, podpisane i kompletne wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskach lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie.  


Bliższe informacje udzielane są pod następującymi numerami telefonu:

74 8 166 717 (pokój nr 17) – dotacje i refundacje

74 8 166 722 (pokój nr 3) - szkolenia

 

Druki do pobrania:

- Dotacje PFRON

- Refundacje PFRON

- Szkolenia PFRON

 

Podstawa prawna:

Art. 12a, art. 26e, art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 44).

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA