Express-Miejski.pl

PUP: Trwa szereg naborów. Przedsiębiorcy mogą otrzymać do 38 tys. zł

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Powiatowy Urząd Pracy posiada środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Szczegóły poniżej.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich przypomina, że w dalszym ciągu trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór trwa od 19 lutego 2024 roku do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia.

  • Wysokość posiadanych środków – 1 520 000,00 złotych
  • Liczba miejsc – 40
  • Wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności  gospodarczej dla 1 osoby wynosi do kwoty 38 000,00 złotych brutto.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne
i merytoryczne.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ [KLIK].

Bliższych informacji udzielają:

Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717.
Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717.

#FunduszeEuropejskie

Projekt pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich przypomina, że w dalszym ciągu trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nabór trwa od 19 lutego 2024 roku do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia.

  • Wysokość posiadanych środków – 570.000,00 złotych
  • Liczba miejsc – 15

Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy wynosi do 38 000,00 złotych brutto.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne
i merytoryczne.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest TUTAJ [KLIK]

Bliższych informacji udzielają:

Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717.

Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717. 

#FunduszeEuropejskie

Projekt pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich przypomina o trwającym naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy w ramach „algorytmu”

  • Termin naboru wniosków – 19.02.2024 roku – do wyczerpania środków finansowych
  • Wysokość posiadanych środków – 190.000,00 złotych
  •  Liczba miejsc – 5
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy –  do 38.000,00 złotych brutto

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne.

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie, (decyduje data wpływu do PUP).

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie tut. urzędu i filii.

Bliższych informacji udzielają:

Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717.

Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717


 Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy w ramach „algorytmu”

 Termin naboru wniosków – 19.02.2024 roku – do wyczerpania środków finansowych.

Wysokość posiadanych środków – 380.000,00 złotych

Liczba miejsc – 10

Wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej -
do 38 000,00 złotych brutto

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne
i merytoryczne.

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie, (decyduje data wpływu do PUP).

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie tut. urzędu i filii.

Bliższych informacji udzielają:

Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717.

Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717. 

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA