Express-Miejski.pl

PUP: Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach „algorytmu"

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik.com

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach „algorytmu".

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach „algorytmu".

Nabór będzie trwać od dnia 7 lutego 2024 roku do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia.

Prace interwencyjne mogą być zorganizowane na okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy ( jednak nie dłuższy niż do dnia 30 listopada 2024 roku).

Refundacja w kwocie: 1491,90 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
-
Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania
w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania.

Szczegółowe informacje na temat organizacji prac interwencyjnych pod nr tel. 74 8 166 715 lub w siedzibie tut. Urzędu - pokój  nr 15 (I piętro).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA