Express-Miejski.pl

PUP: Nabór wniosków o organizacje prac interwencyjnych w ramach FEDS

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik.com

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych.

 

Nabór będzie trwać od dnia 7 lutego 2024 roku do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę wsparcia.
 
Prace interwencyjne mogą być zorganizowane na okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy ( jednak nie dłuższy niż do dnia 30 listopada 2024 roku).
 
Refundacja w kwocie: 1491,90 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania
w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.
 
Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania".
Szczegółowe informacje na temat organizacji prac interwencyjnych pod nr tel. 74 8 166 715 lub w siedzibie tut. Urzędu - pokój  nr 15 (I piętro).
 
#FunduszeEuropejskie


Projekt pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA