Express-Miejski.pl

PUP: Dodatkowe środki na staże, prace interwencyjne i podjęcie działalności gospodarczej

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: shutterstock

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich pozyskał z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dodatkowe środki w kwocie ponad 800 tys. zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie programu aktywizacji zawodowej zgodnie z ogłoszonym naborem kierowanym do bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia dla ogółem 45 osób na kwotę 826 795,01 złotych.

Z dniem 6 listopada 2023 roku uruchomiony zostaje nabór wniosków dla osób bezrobotnych o organizację stażu, prac interwencyjnych oraz udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy pochodzących z Rezerwy Ministra.

Pomoc adresowana jest do:

  • osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich,

Planowane do realizacji formy aktywizacji:

1. staż – dla 20 osób na okres 6 miesięcy

2. prace interwencyjne – 5 osób na okres 6 miesięcy

3. udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób – kwota  - 38.000,00zł

Szczegółowych informacji dotyczących realizowanych form aktywizacji udzielają specjaliści ds. programów rynku pracy oraz doradcy klienta i doradcy zawodowi  tut. Urzędu w Centrum Aktywizacji Zawodowej  - telefon 74 8166 715, 74 8166 706.

Poniżej szczegóły dotyczące naboru:

- STAŻ- Więcej informacji + dokumenty do pobrania

Wysokość posiadanych środków – 45.992,80 złotych
 
Liczba miejsc – 20

Zasady organizacji stażu:
I/ Czas trwania stażu dla osób bezrobotnych -  do 6 miesięcy
II/ W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat  i  deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (½ etatu)  na podstawie umowy o pracę.
 
Bliższych informacji udzielają:

Jolanta Szyfer - pokój  nr 15   (I piętro) -  tel. 74 8 166 715;
jolanta.szyfer@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Renata Kądziołka  - pokój  nr 15   (I piętro) -  tel. 74 8 166 716; renata.kadziolka@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

PRACE INTERWENCYJNE - Więcej informacji + dokumenty do pobrania

Prace interwencyjne mogą być zorganizowane na okres do 6 miesięcy  w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość posiadanych środków – 8.802,21 złotych
 
Liczba miejsc – 5
 
Refundacja w kwocie: 1491,90 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
-
Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.
 
Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania".

Bliższych informacji udzielają:

Aleksandra Papińska - pokój  nr 15   (I piętro) -  tel. 74 8 166 715;
aleksandra.papinska@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Anna Piekarska  - pokój  nr 15   (I piętro) -  tel. 74 8 166 716; anna.piekarska@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

- Przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:

Termin naboru wniosków –  do wyczerpania środków finansowych,  jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2023 roku, gdyż zapewni to prawidłowy proces rozpatrzenia wniosków i zawarcia umowy.

Termin realizacji wniosków – 06.11.2023 roku – 31.12.2023 roku

Wysokość posiadanych środków – 760.000,00 złotych
 
Liczba miejsc – 20

Wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2023 roku -
do 38 000,00 złotych (tj. w wysokości nie wyższej niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia  (ogłoszone w II kwartale 2023 r. – 7005,76 zł )

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie, (decyduje data wpływu do PUP).

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie tut. urzędu i filii.

Bliższych informacji udzielają:

Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717;

joanna.juszczak@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717;

marzena.grzegorczyn@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA


REKLAMA