Express-Miejski.pl

PUP: Są środki na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od dnia 24 stycznia 2023 roku ogłasza:

- nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy (Algorytmu)

- nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

Termin naboru wniosków: od 24.01.2023 roku – do wyczerpania środków finansowych, jednak nie może być dłuższy niż do dnia 31 października 2023 roku, gdyż zapewni to prawidłowy proces zatrudnienia i rozliczenia zawartej umowy.

Termin realizacji wniosków: 24.01.2023 roku – 31.12.2023 roku

Wysokość posiadanych środków: 760.000,00 złotych

Liczba miejsc: 20

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy – do 38.000,00 złotych (tj. w wysokości nie wyższej niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (ogłoszone w III kwartale 2022 r. – 6.480,67 zł.)

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie, (decyduje data wpływu do PUP).

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne
i merytoryczne.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce: dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie tut. urzędu i filii.

Bliższych informacji udzielają:

  • Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717
  • Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717

Przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:

Termin naboru wniosków: od 24.01.2023 roku – do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2023 roku, gdyż zapewni to prawidłowy proces rozpatrzenia wniosków i zawarcia umowy.

Termin realizacji wniosków: 24.01.2023 roku – 31.12.2023 roku

Wysokość posiadanych środków – 570.000,00 złotych

Liczba miejsc: 15

Wysokość jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2023 roku: do 38 000,00 złotych (tj. w wysokości nie wyższej niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (ogłoszone w III kwartale 2022 r. – 6.480,67 zł)

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie, (decyduje data wpływu do PUP).

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne
i merytoryczne.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie tut. urzędu i filii.

Bliższych informacji udzielają:
Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717.
Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 74 8 166 717.

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków na ww. formy wsparcia!

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA


REKLAMA