Express-Miejski.pl

PUP: Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych i szkoleń

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że rozpoczęto nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną oraz o dofinansowanie studiów podyplomowych.

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ W 2023 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby zainteresowane odbyciem szkolenia do składania „wniosków o organizację szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną”.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 12.01.2023 roku do wyczerpania środków finansowych

Do wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną należy dołączyć deklarację zatrudnienia po ukończeniu szkolenia (wymagany okres zatrudnienia to umowa o pracę zawarta na okres min. 3 miesięcy w wymiarze min. ½ etatu) bądź oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. ul. Powstańców Warszaw 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie (pok. nr 3 – parter).

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Osoby do kontaktu:

  1. Magdalena Cenarska tel. 74 8-166-722
  2. Donata Ignasiak tel. 74 8-166-714

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH  W  2023 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Wnioski będą przyjmowane od  dnia 12.01.2023 roku do wyczerpania środków finansowych

W przypadku osób bezrobotnych warunkiem otrzymania dofinansowania studiów podyplomowych będzie złożenie wystawionej przez pracodawcę deklaracji zatrudnienia po ukończeniu studiów podyplomowych (wymagany okres zatrudnienia to umowa o pracę zawarta na okres min. 3 miesięcy w wymiarze min. ½ etatu)lub złożenie oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. ul. Powstańców Warszaw 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie (pok. nr 3 –parter).

W razie pytań prosimy o kontakttelefoniczny.

Osoby do kontaktu:

  1. Magdalena Cenarska tel. 74 8-166-722
  2. Donata Ignasiak tel. 74 8-166-714                 

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA


REKLAMA