Express-Miejski.pl

Pomoc :: Zmiana hasła

Logowanie do serwisu odbywa się poprzez stronę logowania przy użyciu swojego adresu e-mail oraz hasła. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość zmiany swojego hasła samodzielnie poprzez stronę zmiana hasła. Po przejściu na tą stronę w prezentowanym formularzu należy wprowadzić hasło aktualne w pole Aktualne hasło oraz dwa razy hasło nowe w pola Nowe hasło oraz jeszcze raz w pole Potwierdź nowe hasło. Po wprowadzeniu haseł należy nacisnąć przycisk Zapisz.

Innym sposobem zmiany hasła jest jego zmiana poprzez funkcję Zapomniałem hasła, przydatna w przypadku, gdy nie pamiętamy jakiego hasła używaliśmy. Opcja ta jest dostępna na stronie logowania poniżej formularza. Po naciśnięciu linku Zapomniałem hasła system przenosi nas do strony Przypomnij hasło, gdzie konieczne jest wpisanie swojego adresu e-mail, którym do tej pory logowaliśmy się do serwisu. Po wpisaniu adresu i jego potwierdzeniu przyciskiem Wyślij na podany e-mail zostaje wysłana wiadomość z nowym hasłem. Od tej pory to przesłane nowe hasło jest obowiązującym przy logowaniu do serwisu.

Po zalogowaniu do serwisu tak wygenerowane hasło najlepiej jest zmienić poprzez stronę zmień hasło na takie, które lepiej zapamiętamy.

REKLAMA


REKLAMA