Express-Miejski.pl

Informacja Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2021-09-02 do 2021-09-23

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informuje,
że Uchwałą nr 235/2021 Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2021 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki stanowiące własność Powiatu Ząbkowickiego, położone w Ząbkowicach Śląskich, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków miasta Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum, na AM-14, następującymi numerami: 

- dz. nr 12 o pow.  0,1138 ha – ul. Partyzantów, ( KW-SW1Z/00059184/2)

- dz. nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, ( KW-SW1Z/00059184/2).

Wykaz w/w nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do  opisanej uchwały, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, na okres 21 dni, tj. od dnia 02.09.2021 r. do 23.09.2021 r. oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl.                                                                   

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA