Express-Miejski.pl

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w gminie Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2021-02-12 do 2021-03-02

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: 

Zarządzeniem nr 55/2021 z dnia 09 lutego 2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 322 o pow. 48 m², stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 09.02.2021r. do dnia 02.03.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA