Express-Miejski.pl

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 243,04 m2 położonym w Lubnowie

Powiat Ząbkowicki

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 243,04 m2 położonym w Lubnowie

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2019-11-07 do 2019-11-25

Burmistrz Ziębic organizuje przetarg, który odbędzie się 25 listopada 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 - sala nr 02.
 
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami niemieszkalnymi oraz budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 243,04 m2 i powierzchni użytkowej budynków gospodarczych 160,01 m2, położonym w Lubnowie nr 113 a, składającym się z działki nr 215/12 o pow. 0,2520 ha, obręb: 0013 Lubnów.
 
Dla nieruchomości zabudowanej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00071243/4
 
CENA   WYWOŁAWCZA: 70.528,40 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 40/100).
 
WYSOKOŚĆ  ZALICZKI: 7.052,84 zł (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 84/100).
 
Zaliczkę należy wpłacić gotówką do godz. 13.00 do dnia 20 listopada 2019 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 GBS Strzelin. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.
 
Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunków rokowań można uzyskać w Referacie Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Ziębicach pok. nr 03, tel. 74 8 163 840.

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA