Express-Miejski.pl

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I

Powiat Ząbkowicki

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2017-07-16 do 2017-08-24

Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I

1) Dane dotyczące nieruchomości:  

Nieruchomość niezabudowana,stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Kamieńcu Ząbkowickim I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamieniec Ząbkowicki I, na AM-11, jako działka nr 168/10 o powierzchni 0,2085 ha, (KW-SW1Z/00031831/1). 

2) Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). (Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT(23%).

3) Przetarg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa  Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5  –  sala nr 209.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na  konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.  Nr r-ku 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia  24 sierpnia 2017 r.

5) Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 oraz na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl. Szczególowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5, tel. (74) 8162-827 lub  8162 – 862.           &nbs

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA