Express-Miejski.pl

Niemal dwa miliony złotych na rozbudowę wodociągu i modernizację infrastruktury drogowej

grafika ilustracyjna fot.: UM Złoty Stok

Gmina Złoty Stok otrzymała prawie 2 mln złotych na kontynuacje prac związanych z wodociągowaniem wsi Laski wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w tej miejscowości.

Wniosek został złożony w ramach trzeciej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR).

Planowana inwestycja obejmuje częściowo rozbudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę odcinków dwóch dróg w sołectwie Laski na drogi o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej.

Pierwsza droga prowadzi bezpośrednio do terenów i bloku mieszkalnego zlikwidowanego PGR i łączy się z drogą powiatową. Planuje się przebudowę drogi gminnej oraz dwóch ciągów bocznych wraz z rozbudową sieci wodociągowej, odcinek ten oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy produkcyjnej i projektowanych usług komercyjnych.

Druga droga zlokalizowana jest w sąsiedztwie drogi krajowej nr 46, zakłada się modernizację infrastruktury drogowej.

Gmina dysponuje opracowanymi dla powyższych zadań inwestycyjnych programami funkcjonalno-użytkowymi umożliwiającymi udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj-wybuduj”.

Przewidywany termin zakończenia prac to 30 września 2023 roku.

Przewidywana wartość inwestycji: 2.031.000,00 zł.
Przyznane środki: 1.990.380,00 zł.
Deklarowana kwota udziału własnego: 40.620,00 zł.

em24.pl / UMiG Złoty Stok

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA