Express-Miejski.pl

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla ząbkowickiej gminy

zdjęcie ilustracyjne fot.: UM Ząbkowice Śląskie

Do 18 lipca do publicznego wglądu została wyłożona aktualizacja projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2031.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://bip.zabkowiceslaskie.pl

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich lub drogą poczty elektronicznej na adres urzad@zabkowiceslaskie.pl do dnia 18 lipca.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

UM Ząbkowice Śląskie

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA