Express-Miejski.pl

Składałeś wniosek o uzyskanie grantu PPGR na zakup komputera dla dzieci? Uzupełnij dokumenty

grafika ilustracyjna fot.: UM Ząbkowice Śląskie

Konieczne jest udokumentowanie zatrudnienia w PGR. Na etapie weryfikacji wniosków gmina została zobowiązana do uzyskania takich informacji od wnioskodawców.

W związku z informacją od Komisji Konkursowej działającej na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji o konieczności uzupełnienia przez Gminę Ząbkowice Śląskie wniosku o uzyskanie „Granty PPGR” na zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich prosimy osoby, które złożyły oświadczenia i nie załączyły dokumentu poświadczającego zatrudnienie w PGR o dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

Akceptowane będą tylko zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych. Wszystkie inne dokumenty nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Termin uzupełnienia danych oraz dostarczenia świadectwa pracy lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych upływa z dniem 15.12.2021 roku.

Pierwotnie udokumentowanie zatrudnienia w PGR było nieobowiązkowe. Wymogu tego nie uwzględniał formularz oświadczenia. Jednakże na etapie weryfikacji wniosków gmina została przez Komisję Konkursową zobowiązana do uzyskania takich informacji.

Według zaleceń otrzymanych od tejże Komisji oświadczenie wnioskodawcy czy zeznania osób fizycznych nie są wystarczające do uznania jako prawidłowe poświadczenie zatrudnienia w PPGR.

Informujemy, że Gmina Ząbkowice Śląskie równolegle wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wydanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PGR dla osób wskazanych w Oświadczeniach/zgłoszeniach do projektu. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostarczenia dokumentów lub braku informacji z KOWR potwierdzających zatrudnienie w PGR, Gmina nie będzie mogła pozytywnie zweryfikować Państwa wniosku i nie zostaną Państwo uwzględnieni jako Grantobiorcy.

UM Ząbkowice Śląskie

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA