Express-Miejski.pl

Listopadowa sesja Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich. Jakie uchwały podjęli radni?

LII Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich fot.: UM Ząbkowice Śląskie

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

30 listopada odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, na której podjęto następne pozytywne decyzje dla rozwoju gminy.

Wśród podjętych uchwał przyjęto m.in. projekt chwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego, dzięki któremu przy ulicy Wrocławskiej poza nowym chodnikiem powstanie nowe oświetlenie uliczne poprawiające bezpieczeństwo.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec-tereny zurbanizowane, która wpłynie na rozwój zabudowy jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-komunalnej.

Ustalono także podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o., co pomoże w rozwoju budownictwa wielorodzinnego, dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kapitał zakładowy wzrośnie także w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, co wpłynie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną terenów położonych przy ulicach: Wiśniowej, Truskawkowej, Agrestowej, Powstańców Warszawy i Polnej w Ząbkowicach Śląskich.

Zaakceptowano także powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich i nadanie jej statutu. Dzięki tej decyzji młodzi ludzie będą mogli jeszcze lepiej reprezentować swoich rówieśników ponieważ rozwój miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie to ich lepsza przyszłość.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 28.09.2021r., 12.10.2021r. i 29.10.2021r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza realizacji inwestycji w 2021roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie (projekt nr 1).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego (projekt nr 2).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody. (projekt nr 3)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec-tereny zurbanizowane (projekt nr 4).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. (projekt nr 5).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (projekt nr 6)
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich i nadania jej statutu (projekt nr 7)
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok (projekt nr 8).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich (projekt nr 9).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanawiania zasad przyznawania diety oraz zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz dla przewodniczących rad sołeckich (projekt nr 10)
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA