Express-Miejski.pl

Ambitne plany inwestycyjne w gminie Stoszowice. Sprawdź na jakie zadania złożono wnioski do RPIS

W ramach priorytetu II (dofinansowanie w wysokości 90 proc. wartości inwestycji) stoszowicki samorząd chce pozyskać wsparcie finansowe na budowę bazy sportowo-turystycznej w Srebrnej Górze fot.: UG Stoszowice

Budowa basenu, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej i telekomunikacyjnej oraz przebudowa dróg - na dofinansowanie tych zadań w ramach RPIS liczą władze gminy Stoszowice.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych (RPIS) to nowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako element Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Samorządy w całym kraju mogą otrzymać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i potrwa do 15 sierpnia 2021 roku. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

• 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji:

• priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)
• priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)
• priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)
• priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

Szczegółowa lista obszarów priorytetowych znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków [KLIK].

Pilotażowe nabory pozwolą zweryfikować priorytetowe dla samorządów obszary inwestycji. Po zakończeniu naboru BGK przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.

Program będzie odbywał się poprzez wystawianie promes przez BGK. Aby jednostka mogła uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną.

Wniosek bez kwotowego ograniczenia: W ramach priorytetu I (dofinansowanie ~95 proc. wartości inwestycji) samorząd chce pozyskać wsparcie finansowe na budowę sieci gazowej i telekomunikacyjnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Stoszowice

 • Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
 • Generacja sieciowego ciepła niskoemisyjnego
 • Infrastruktura telekomunikacyjna

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 47.169.613,54
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 3.034.206,55
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 6,43 proc.
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 44.135.406,99

Inwestycja dotyczy budowy sieci w drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowościach Stoszowice, Budzów, Srebrna Góra (gm. Stoszowice), obejmuje:
- budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 30 km kanalizacji sanitarnej i 19 km wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni, chodnika i budową kanalizacji deszczowej,
- budowę infrastruktury gazowej – 14 km sieci gazowej,
- budowa sieci telekomunikacyjnej – 11 km

Uwagi: Wniosek komplementarny z wnioskiem składanym przez Gminę Ząbkowice Śl.

Wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł: W ramach priorytetu II (dofinansowanie w wysokości 90 proc. wartości inwestycji) samorząd chce pozyskać wsparcie finansowe na budowę bazy sportowo-turystycznej w Srebrnej Górze

 • Infrastruktura turystyczna,
 • Infrastruktura sportowa

Celem inwestycji jest budowa bazy sportowo–rekreacyjnej poprzez budowę basenu wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą, w celu stworzenia warunków do uprawiania i nauki sportów wodnych. W planie jest budowa nowoczesnego obiektu sportowego, składającego się z: kompleksu basenów, infrastruktury noclegowej, zaplecza sanitarno-technologicznego, a także pozostałych elementów takich jak parkingi, chodniki, drogi pożarowe a także kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Zaplanowano również boisko do siatkówki i badmintona, a także tężnię solankową.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 29.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 2.900.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10,00 proc.
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 26.100.000,00

Wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł:  W ramach priorytetu I (dofinansowanie w wysokości 90 proc. wartości inwestycji) samorząd chce pozyskać dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów 

 • Infrastruktura drogowa,
 • Drogowa infrastruktura techniczna

Przebudowa siedmiu odcinków dróg. Zakres robót obejmuje między innymi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej, remont przepustów. Na części odcinków zachodzi konieczność pogłębienia rowów przydrożnych oraz przebudowy przepustów w celu sprawnego odwodnienia drogi. Obecna nawierzchnia dróg charakteryzuje się złym stanem technicznym z licznymi ubytkami i nierównościami, co utrudnia lub uniemożliwia przejazd.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 5.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 250.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 proc.
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.750.000,00

em24.pl

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Ambitne plany inwestycyjne w gminie Stoszowice. Sprawdź na jakie zadania złożono wnioski do RPIS

  2021-08-11 10:25:46

  gość: ~Mieszkaniec

  "Ambitne plany" - dość już obiecanek ! Mieszkańcy czekają na realizację ! Jak zobaczymy to uwierzymy.

 • 2021-09-02 09:38:08

  gość: ~Wyborca kukiza

  ostatnio dodany post

  Przeciez wojt jest w opozycji do polskiego ladu i go nie popiera, wiec gdzie te łapska wyciaga?

REKLAMA