Express-Miejski.pl

Prawie 600 tys. zł na zabytki w powiecie

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Blisko 600 tys. zł powędruje do powiatu ząbkowickiego na remonty i prace konserwatorskie przy zabytkach.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął jednogłośnie uchwałę przekazującą 5 milionów złotych na ochronę zabytków. Pieniądze będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie całego regionu.

- Liczba wniosków o dotacje, jakie trafiają do Zarządu Województwa Dolnośląskiego rośnie z każdym rokiem. Na samym początku wpływało ich rocznie zaledwie kilkanaście, obecnie mamy ich około 300. Rosnące zainteresowanie naszym wsparciem finansowym świadczy o wzrastającej świadomości tego jak wielką wartość w utrzymywaniu naszego dziedzictwa kulturowego mają obiekty historyczne – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych i Samorządowców.

Nabór wniosków trwał od 15 do 28 czerwca. W tym czasie złożono ich 308 na łączną kwotę oczekiwanych dotacji przekraczającą 39 miliony złotych. Wymogi formalne konkursu spełniło 213 wniosków, a dofinansowanie trafi ostatecznie do 93 wnioskodawców.

O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Następnie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

W latach 2016-2020, z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego dofinansowano 723 projekty na sumę przeszło 23 milionów złotych. W sumie, dodając także projekty dofinansowane z funduszy europejskich zrealizowano 855 inwestycji mających na celu remont, renowację, poprawę lub zmianę funkcjonalności zabytków na Dolnym Śląsku. Suma wsparcia finansowego przekroczyła 223 miliony złotych.

- Zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Z dumą pokazujemy odwiedzającym nas gościom liczne zamki, pałace, muzea i inne historyczne miejsca. Dzięki naszemu programowi będziemy mogli jeszcze długo cieszyć się pięknem miejsc, które są wizytówką naszego regionu - mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

140 tys. zł otrzyma Twierdza Srebrna Góra na remont muru szyjowego na Forcie Ostróg. Trzeci etap obejmuje zabezpieczenie muru przed dalszą degradacją, uzupełnienie ubytków lica muru oraz spoinowanie i kotwienie muru.

90 tys. zł pozyskała gmina Stoszowice na odbudowanie pawilonu przy wieży widokowej w Grodziszczu.

Również 90 tys. zł zostanie przeznaczone na dalszy remont dachu kościoła filialnego pw. św. Wawrzyńca w Wadochowicach. Pieniądze na ten cel pozyskała Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela w Henrykowie.

80 tys. zł trafi natomiast do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Starym Henrykowie na kontynuację remontu dachu kościoła.

Po 40 tys. zł pozyskały:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Bardzie - konserwacja barokowego ołtarza głównego (1715 r.) z figurą NMP Bardzkiej i obrazem M. Wilmanna - etap IV

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Anny w Ząbkowicach Śląskich - kościół pw. św. Anny (XIV-XV w.); kontynuacja remontu elewacji

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze na renowację kopuły kościoła

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu - ratunkowe na prace remontowe sklepienia oraz ścian koscioła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Ziębicach

30 tys. zł trafi natomiast do Diany i Przemysława Tymków na III etap remontu dachu pałacu z XVII wieku

em24.pl

8

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA