Express-Miejski.pl

Śmieciowe zawirowania zakończone. Gmina podpisała umowę z wykonawcą na okres blisko trzech lat

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

PHU Komunalnik Sp. z o.o przez najbliższe lata będzie świadczyć usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Bardo.

29 marca w bardzkim magistracie odbyło się podpisanie umowy pomiędzy burmistrzem a przedstawicielem spółki.

Przypomnijmy. Zawirowania wokół wyboru firmy, która będzie przez najbliższe lata odbierać i gospodarować odpady z gminy Bardo trwała kilka miesięcy. 6 listopada 2020 roku ogłoszono przetarg, w któym swoje oferty złożyły: PHU Komunalnik Sp. z o.o. oraz Eneris Surowce S.A, czyli firma, która do tej pory odpowiadała za odbiór i zagospodarowanie śmieci. W przetargu korzystniejszą ofertę, tańszą o ponad pół miliona złotych jeśli chodzi o szacunkowe koszty, złożyła spółka Komunalnik i wszystko wskazywało na to, że samorząd z nią podpisze umowę na kolejne lata.

ENERIS Surowce S.A. wniosło jednak odwołanie od decyzji wyboru oferty wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), zarzucając zamawiającemu, a więc Gminie Bardo naruszenie kilku artykułów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp). Szerzej pisaliśmy o tym w artykule pt. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziłą nieprawidłowości przy przetargu. Gmina zapłaci 18.6 tys. zł [KLIK].

Wskutek wniesionego odwołania, gmina nie mogła zawrzeć umowy ze spółką Komunalnik, która złożyła finansowo korzystniejszą ofertę i tym samym zakończyć postępowania. W związku z tym, 29 stycznia obie strony podpisały stosowną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 01.02.2021 roku do dnia 31.03.2021 roku, oczekując na decyzję KIO.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie ENERIS Surowce S.A. dotyczące nieprawidłowości przy przetargu, nakazując tym samym gminie Bardo unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach których zamawiający udostępni odwołującemu dokumenty zastrzeżone tajemnicą przedsiębiorstwa oraz dokonanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Samorząd musiał też na rzecz odwołującego zapłacić kwotę 18.6 tys. zł stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Gmina w pierwszej połowie marca przeprowadziła ponownie badanie i ocenę ofert, zgodnie ze wskazanymi przez KIO wytycznymi. Ponowna analiza wykazała, że PHU Komunalnik sp. z.o.o spełnił wszystkie warunki, aby stanąć do przetargu, przedstawił korzystniejszą ofertę i otrzymał większą ilość punktów, a co za tym idzie będzie przez najbliższe blisko trzy lata świadczył usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Bardo.

Umowa między spółką Komunalnik a gminą Bardo została zawarta na okres od 1 kwietnia 2021 roku do końca 2023 roku. Cena za realizację usługi wyniesie 960 zł za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów. Biorąc pod uwagę, że w ciągu roku szacowana ilość odpadów komunalnych* będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z informacją gminy wynosi 1571,190 ton, to szacunkowa opłata za 33 miesiące obowiązywania umowy wynosi blisko 4.15 mln zł. Oferta firmy Eneris opiewała na kwotę 1074,27 zł za tonę, czyli szacunkowa opłata za okres 33 miesięcy obowiązywania umowy wyniosłaby 4.64 mln zł, o blisko pół miliona więcej.

*na podstawie raportów przedłożonych przez podmiot odbierający odpady z terenu gminy w okresie od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku)

em24.pl

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Śmieciowe zawirowania zakończone. Gmina podpisała umowę z wykonawcą na okres blisko trzech lat

  2021-04-04 20:11:51

  gość: ~Mieszkaniec

  Ta komunalnik wygral a kowal zabiera....buaaa.....czeski film

 • 2021-04-05 17:40:22

  gość: ~Jur

  ostatnio dodany post

  @~Mieszkaniec
  Podwykonawca, czego nie rozumiesz?

REKLAMA