Express-Miejski.pl

Naucz się pływać w Słonecznym Parku Wodnym. Druga edycja projektu „Umiem pływać”

zdjęcie ilustracyjne fot.: em24.pl

W tym roku, już po raz drugi, Słoneczny Park Wodny będzie miejscem, w którym dzieci ze szkół podstawowych odbędą cykl zajęć nauki pływania.

W pierwszej edycji projektu „Umiem pływać” wzięły udział uczniowie z gmin Ciepłowody, Stoszowice, Złoty Stok, Ziębice i Ząbkowice Śląskie. - Stworzyliśmy idealne i komfortowe warunki, mamy profesjonalną kadrę oraz wyjątkową atmosfę, która panuje na co dzień w Słonecznym Parku Wodnym. Zachęcamy wszystkie pobliskie gminy do kontaktu w ramach kolejnej edycji programu „Umiem pływać”. Zapewnimy Waszym podopiecznym komfortowe warunki i moc atrakcji - mówią pracownicy Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Więcej nformacji pod numerem telefonu 722 166 895 lub drogą mailową: marketing@centrumsportu.com.pl.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Będzie kierowany do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.
Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że dzieci chętnie uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka, przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji

5

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Naucz się pływać w Słonecznym Parku Wodnym. Druga edycja projektu „Umiem pływać”

  2021-01-13 19:41:54

  gość: ~mieszkaniec

  nie rozumiem na jakich zasadach działają te tzw.szkoły pływackie???tyle dzieci w jednym miejscu,instruktorzy bez maseczek,a z drugiej strony b.duża stołówka przy Faelu,warunki super bezpieczne,czy inne bary i restauracje,nie wolno,ale markety czy targ ,setki ludzi koło siebie,ktoś tu zidiociał do potęgi??

 • 2021-01-14 10:52:22

  gość: ~on

  @~mieszkaniec przecież basen jest zamknięty a to robią zapisy gdy baseny otworzą znowu

 • 2021-01-14 21:14:43

  gość: ~Medyk

  @~mieszkaniec
  Zamknięte baseny, zamknięte bary, a kościoły gdzie zaraża jest 100 razy większa otwarte. Jeb.ć PiS.

 • 2021-01-14 21:04:40

  gość: ~Medyk

  Zamknęli baseny, restauracje a jeba.e kościoły gdzie jest zaraża 100 razy większa dalej otwarte.

 • 2021-01-15 07:51:53

  gość: ~teofil

  ostatnio dodany post

  @~Medyk
  Chodzisz do kościoła, chyba nie bo byś widział, że jest tam mniej ludzi jak w marketach i zachowany jest dystans.

REKLAMA