Express-Miejski.pl

Pierwszy budżet gminy miejsko-wiejskiej. Jakie inwestycje planują w Kamieńcu Ząbkowickim?

W 2021 roku na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim będą trwały prace rewitalizacyjne pałacu Marianny Orańskiej, na które samorząd pozyskał rekordowe dofinansowanie z Funduszy Norweskich w kwocie ponad 15 mln zł fot.: mp

Już za niewiele ponad tydzień Kamieniec Ząbkowicki stanie się miastem. Jakie inwestycje w 2021 roku zaplanowano w pierwszym budżecie gminy miejsko-wiejskiej?

W 2021 roku ponad 2.15 mln zł wyniesie realizacja zadania pn. Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza. Zadanie realizowane będzie w ramach polsko-czeskiego programu przy wykorzystaniu środków unijnych. Gmina z własnych pieniędzy w przyszłym roku wyda na ten cel 30 tys. zł. W ramach projektu zostanie całościowo zrewitalizowana cała oficyna południowa pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim od poziomu „minus 2” aż po nowe pokrycie dachowe wraz z pełną rewitalizacją w środkowej części obiektu, tj. czterech pięter, gdzie na poziomie „0” ofertę dla turystów wzmocni aneks usług gastronomicznych. Wykonane zostaną również wszystkie instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczna wraz z oknami i drzwiami oraz renowacją całej elewacji zewnętrznej.

Blisko 90 tys. zł wyasygnowano też na przebudowę dróg gminnych. 30 tys. zł z tej kwoty planuje się przeznaczyć na realizację inwestycji związanej z przebudową gminnej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 623, 548/4 i 679/23 (obręb Kamieniec Ząbkowicki I) do parametrów wymaganych dla dróg publicznych, 20 tys. zł na zadanie związane z przebudową drogi gminnej wewnętrznej w Starczowie (działka nr 923), a niemal 39 tys. zł ma powędrować na inwestycję związaną z przebudową ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Kamienieckich Dołach.

50 tys. zł w budżecie samorządu zapisano na zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w Byczeniu, 45 tys. zł na dalszą odbudowę obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim, a 50 tys. zł na wykup nieruchomości. 20 tys. zł gmina Kamieniec Ząbkowicki zamierza przeznaczyć poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

50 tys. zł z budżetu gminy ma pochłonąć dotacja dla dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła, a 20 tys. zł planuje przeznaczyć się na zadanie związane z utworzeniem Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W tym przypadku samorząd szczególnie liczy na dofinansowanie inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

70 tys. zł z budżetu w 2021 roku mają pochłonąć zadania związane z przygotowaniem dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Ożarach (50 tys. zł) wraz z ogrodzeniem terenu i utworzeniem placu zabaw oraz świetlicy przy ul. Skoroleckiej w Kamieńcu Ząbkowickim (20 tys. zł). 

10 tys. zł to kwota zabezpieczona na inwestycję polegającą na rewitalizacji romantycznego zespołu pałacowo-parkowego poprzez odtworzenie wybranych fragmentów zabytkowego pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim - etap II. Tutaj samorząd również liczy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Proramu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i możliwość dalszego kontynuowania prac w tym zakresie.

Gmina zabezpieczyła też 50 tys. zł na dalszą część trwającej inwestycji związanej z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II (Kamienieckie Doły) i po 20 tys. zł na modernizację boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz odbudowę namiotowej hali sportowej. Jeśli chodzi o realizację obu tych zadań, to samorząd bęzie ubiegał się o ich wsparcie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

768 tys. zł z budżetu gminy pochłonie termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a. Całość zadania wyniesie 1.6 mln zł, a pozostałą kwotę na ten cel gmina otrzymała w ramach dofinansowania ze środków unijnych. 

W tym miejscu trzeba także wspomnieć, że choć w zadaniach inwestycyjnych projektu budżetu na 2021 rok nie znalazły się wielomilionowe inwestycje, na które samorząd w ostatnim czasie pozyskał ogromne środki finansowe, to one również są w zamierzeniach inwestycyjnych na kolejny rok i to jako jedne z pierwszych w kolejności. Mowa tutaj o realizacji zadania pn. Nowa jakość zwiedzania zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim, na które samorząd otrzymał rekordowe dofinansowanie w kwocie ponad 15 mln zł, a także budowie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z budową spięcia kanalizacji w obrębie ulic Kolejowej i Mostowej za niemal 5.1 mln zł.

em24.pl

16

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Pierwszy budżet gminy miejsko-wiejskiej. Jakie inwestycje planują w Kamieńcu Ząbkowickim?

  2020-12-22 09:58:43

  gość: ~Janek

  A drogę do Ożar kiedy wyremontujecie ????

 • 2020-12-22 11:24:44

  gość: ~jaro

  @~Janek

  zapytaj starosty albo w zdp

 • 2020-12-22 12:32:17

  gość: ~Xd

  @~Janek
  Zapytaj starosty to nie jest droga gminna

 • 2020-12-22 12:31:21

  gość: ~qqq

  Jakby nie pałac to by nie było na co pieniędzy wydać.

 • 2020-12-22 14:20:22

  gość: ~Mieszkanka

  Dobry, zrównoważony budżet. Brawo.

 • 2020-12-22 14:34:30

  gość: ~edi

  Ciekawe ile przeznaczono środków na adaptację pomieszczeń na funkcjonowanie przychodni Sanmed oraz ile pozyskuje się ich za wynajm tych pomieszczeń, mam nadzieję że pozyskane środki będą znaczące żeby odciążyć budżet gminy który potrzebny na termomodernizację tego obiektu.

 • 2020-12-22 15:09:47

  gość: ~Min

  Jednym słowem dyktatura
  prywatna gmina

 • 2020-12-22 16:32:47

  gość: ~Mieszkanka

  A kiedy kanalizacja na ul kłodzkiej i chodnik

 • 2020-12-22 17:03:13

  gość: ~Inspektor erektor

  Czyli Kłodzka, Ząbkowicka Urząd Gminy s.r.a dalej do Budzówki! Brawo!

 • 2020-12-22 18:35:52

  gość: ~Autor

  A ile kosztuje utrzymanie całego urzędu gminy daję sobie głowę uciąć że z 3 mil.pln przecież to jest chore

 • 2020-12-22 22:18:15

  gość: ~Błąd

  W tekście jest błąd.
  W Kamieniec City nie ma ulicy XXX lecia PRL. Jest natomiast XXX-lecia. Jakiego? Jakiegoś. Magiczne jest to, że każdy może sam sobie dopowiedzieć.

 • 2020-12-24 12:27:18

  gość: ~Klim

  ostatnio dodany post

  @~Błąd
  To nasz włodarz żyje w innej rzeczywistości czyżby marzył mu się powrót do nich.

 • 2020-12-23 00:12:18

  gość: ~Ciekawa

  A kiedy Wójt zrobi droge na ul. Jasnej jest katastrofalna

 • 2020-12-23 06:17:17

  gość: ~Maj

  Funduszu sołeckiego niema trwa ręczne sterowanie kasą gminną nikt nie zna zadłużenia gminy nikt nie kontroluje dochodów i wydatków mnie zaskakuje ,że prawie 7 milionów rocznie gmina musi spłacić prowizji wierzycielom
  ile jeszcze czasu społeczeństwo lokalne zniesie propagandę sukcesu ??????

 • 2020-12-23 09:53:19

  gość: ~Zygmunt

  Droga do Ożar remontowana jest co roku pisakiem i smołą jak w latach 90,

 • 2020-12-23 14:59:08

  gość: ~xxx

  A ciekawe z czyich pieniędzy opłacana jest niania???
  I czy chociaż jest legalnie zatrudniona.....

REKLAMA