Express-Miejski.pl

Koronawirus. Bezrobocie w powiecie w czasach epidemii [statystyki]

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Epidemia koronawirusa trwa od marca. Posługując się danymi PUP w Ząbkowicach Śląskich sprawdziliśmy, jak statystycznie wpłynęła ona na bezrobocie w powiecie.

Na koniec października 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich status bezrobotnych posiadało 2 210 osób, w tym 1 092 kobiet. To o 255 osób więcej aniżeli dokładnie rok temu. Na koniec września 2020 roku stopa bezrobocia w powiecie ząbkowickim wyniosła 10.8 proc. (w 2019 - 9.1 proc.) i była jedną z wyższych na Dolnym Śląsku. Procentowo więcej bezrobotnych zarejestrowanych było tylko w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, strzelińskim, góreckim, wołowskim, jaworskim, lwóweckim oraz złotoryjskim. Dla porównania, w skali kraju stopa bezrobocia na koniec września 2020 roku oscylowała na poziomie 6.1 proc., a w województwie dolnośląskim było to 5.6 proc.

W okresie od marca do maja 2020 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszą falą epidemii, liczba bezrobotnych w naszym powiecie wzrastała każdego miesiąca: z 2245 zarejestrowanych na koniec lutego, do 2266 na koniec marca, a następnie do 2445 na koniec kwietnia i 2540 na koniec maja. Oznacza to, że statystycznie w powiatowym urzędzie pracy w ciągu kilku miesięcy przybyło blisko 300 nowych bezrobotnych, a stopa bezrobocia wzrosła o 1.2 punktu proc. - z 10.1 proc. na koniec lutego, do 11.3 proc. na koniec maja.

Rok wcześniej w tym samym okresie (tj. luty-maj) Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich notował regularny spadek bezrobotnych - od 2555 na koniec lutego, do 2336 na koniec maja, a stopa bezrobocia wyniosła wówczas 10.5 proc.

W kolejnych miesiącach (tj. czerwiec-sierpień) 2020 roku kiedy wzrost liczby zachorowań wyhamował liczba osób ze statusem bezrobotnych oscylowała na poziomie 2450 - 2500. Statystycznie nie było więc większych zmian w porównaniu do dwóch wcześniejszych miesięcy. Dla porównania, rok wcześniej w tym samym okresie liczba osób oficjalnie pozostających bez pracy znacząco spadła i wynosiła: w czerwcu 2172, w lipcu 2134, a w sierpniu 2030. Porównując te dane rok do roku, należy stwierdzić, że w sierpniu 2020 roku liczba bezrobotnych w powiecie ząbkowickim wzrosła dokładnie o 20.84 proc. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były m.in. rzadsze wyjazdy za granicę na prace sezonowe oraz zwolnienia po tym, jak część firm po kilku miesiącach próby przetrwania lockdownu zmuszonych było przerwać działalność lub zredukować liczbę pracowników.

Statystycznie bezrobocie w powiecie ząbkowickim dość znacząco spadło we wrześniu. Na koniec tego miesiąca w PUP w Ząbkowicach Śląskich zarejestrowanych było 2379 poszukujących pracy, czyli mniej niż we wcześniejszych miesiącach od początku epidemii za wyjątkiem marca. Gdy jednak nieco bardziej wgłębimy się w statystyki, okazuje się, że był to miesiąc najbardziej rotacyjny. We wrześniu zarejestrowano bowiem u nas największą liczbę bezrobotnych w tym roku, bo aż 383 osoby. W tym samym okresie liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych wyniosła aż 457, z czego znaczna większość podjęła zatrudnienie.

Co ciekawe, we wrześniu powiat ząbkowicki miał drugi najwyższy wskaźnik napływu bezrobotnych przypadających na jedno miejsce pracy na Dolnym Śląsku - odnotowano bowiem 383 nowe osoby bezrobotne, a liczba zgłoszonych ofert zatrudnienia wyniosła 108.

 Na koniec października 2020 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Ząbkowice Śląskie spadła do 2210. Choć wciąż jest ich o 12.47 proc. więcej niż na koniec października 2019 roku, to i tak najmniej od początku 2020 roku.

Stan bezrobocia w powiecie ząbkowickim

Bezrobotni ogółem

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w danym miesiącu

Liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w danym miesiącu

 

 

 

 

 

2019

styczeń

2 540

434

310

luty

2 555

370

355

marzec

2 552

375

378

kwiecień

2 446

319

425

maj

2 336

288

398

czerwiec

2 172

323

396

lipiec

2 134

321

359

sierpień

2 030

296

400

wrzesień

1 995

381

416

październik

1 965

376

406

 

 

 

 

 

 

2020

styczeń

2 237

460

248

luty

2 245

360

352

marzec

2 266

359

338

kwiecień

2 445

317

138

maj

2 540

286

191

czerwiec

2 489

242

293

lipiec

2 502

291

278

sierpień

2 453

295

344

wrzesień

2 379

383

457

październik

2 210

269

217

em24.pl

REKLAMA