Express-Miejski.pl

Czesi zamykają granice dla Polaków

zdjęcie ilustracyjne fot.: pixabay

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa w Polsce, władze Republiki Czeskiej zamykają swoje granice dla obywateli Polski.

Od najbliższego poniedziałku (tj. 9 listopada) obywatele Polski nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. Nasz kraj został umieszczony na tzw. czerwonej liście pod kątem bezpieczeństwa podróżowania. Oznacza to, że Polska jest na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa.

Wyjątkiem dotyczącym możliwości wjazdu na terytorium Czech z kraju wysokiego ryzyka (w tym Polski) zostały objęte m. in. osoby z poniższej listy, które przy pobycie powyżej 12 godzin zobowiązane są przetestowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego:

  • cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,
  • posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,
  • cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,
  • członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej,
  • pracownicy transportu międzynarodowego,

oraz

  • jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci)
  • w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami,

Przyjazd do Czech dla osób wyżej wymienionych na okres powyżej 12 godzin (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12 godzin) wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu, poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny. Republika Czeska honoruje również testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72h.

Podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania (zielone) nie generują żadnych obostrzeń (brak obowiązku przedłożenia negatywnego testu na obecność Covid-19 czy poddania się kwarantannie). Podróże turystyczne od 22 października nie są jednak możliwe, zaś infrastruktura hotelowa nie świadczy usług zakwaterowania turystów.

Przyjęte rozwiązania zależą ściśle od sytuacji epidemiologicznej i mogą ulec zmianie. Nadal konieczne jest śledzenie wewnętrznych regulacji polskich i czeskich dot. przekraczania granicy ze względu na możliwe modyfikacje spowodowane stanem pandemii w Europie.

ZALECA SIĘ:

  • zapoznanie się z aktualnymi informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej,
  • stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych.

MSZ

3

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA