Express-Miejski.pl

W gminie Złoty Stok wyznaczono koordynatora ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

30 września burmistrz Grażyna Orczyk zarządzeniem nr 306/2020 powołała koordynatora oraz zespół do spraw dostępności w gminie Złoty Stok.

Burmistrz Złotego Stoku 30 września 2020 r. Zarządzeniem nr 306/2020 powołał Koordynatora oraz Zespół do spraw dostępności. Zadaniem zespołu jest przygotowanie, do dnia 31.03.2021 r., raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Raport będzie uwzględniał szczególne potrzeby osób, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Wiemy, że szczególne potrzeby są lub mogą być udziałem każdego z nas, a dostępność to sposób na realizację praw człowieka. Dlatego też, Koordynator wraz z Zespołem będzie pracował nad racjonalnym usprawnieniem dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

W skład Zespołu oprócz przedstawiciela Rady Miejskiej w Złotym Stoku, wchodzą przedstawiciele różnych grup zawodowych z doświadczeniem społecznym, budowlanym, informatycznym czy też bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku został  powołany: Zbigniew Gaweł, dane kontaktowe: tel. 74/8164164, 74/8164154, 783293287, e-mail: um@zlotystok.plrbs@zlotystok.pl

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA