Express-Miejski.pl

Skarbnik miała odejść na emeryturę, ale jednak zostaje. Na sesji mówiono też o zadaniach drogowych

Irena Biskupska, długoletnia skarbnik gminy Złoty Stok, choć końcem lipca miała odejść na emeryturę, to ostatecznie nadal będzie odpowiadała w złotostockim samorządzie za aspekty związane z finansami urzędu fot.: em24.pl

31 lipca odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku, którą otworzył i prowadził wiceprzewodniczący Piotr Ogielski.

Na początku obrad przedstawiciele władz gminnych i radni spotkali się z zarządcami dróg. Informacje o bieżących działaniach i najbliższych planach przedstawili: Robert Jesionowski z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Antoni Drożdż i Zbigniew Nieć z Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, Rafał Kubka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (rejon Kłodzko) oraz Krystyna Grzech - radna Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Podczas spotkania radni zgłaszali wiele wniosków i uwag dotyczących spraw bieżącego utrzymania dróg i potrzeb remontowo–inwestycyjnych zarówno na drogach krajowych, wojewódzkich, jak i powiatowych. Podkreślono, że bardzo dobra współpraca z zarządcami dróg w ubiegłej kadencji dała rezultaty w postaci m.in. przebudowy dróg powiatowych w Mąkolnie i Płonicy, ul. 3 Maja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390, a także w kierunku Lądka Zdroju oraz mającej rozpocząć się w tym roku przebudowy drogi wojewódzkiej nr 390 w ciągu ul. Sudeckiej i Placu Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku.

Wskazano równocześnie, że przebudowy i remontu wymagają przede wszystkim drogi powiatowe w Chwalisławiu, Błotnicy oraz Laskach i w tym zakresie Rada Miejska liczy na działanie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w kwestii wykonania remontu tych dróg w ciągu najbliższych trzech lat.

 W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

1) przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok w granicach części wsi Laski – zmiana obejmuje teren położony w południowej części wsi, w granicach działki numer 448, o powierzchni 2,33 ha z przeznaczeniem na cele związane z jednorodzinną zabudową mieszkaniową. Obecnie w granicach działki znajdują się grunty rolne słabych klas bonitacyjnych oraz niewielki las.

2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 – na potrzeby wyliczenia zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych ustalono średnią cenę jednostkową paliwa w gminie, w wysokości:

a)  ON (olej napędowy) – 4,31 zł/litr,

b)  Benzyna (95) – 4,36 zł/litr,

c)  LPG (gaz) – 2,01 zł/litr;

3) upoważnienia Burmistrza Złotego Stoku do ustalenia cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – upoważnienie dotyczy ustalenia cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, tj. cmentarze komunalne, stadiony, świetlice;

4) powołania Skarbnika Gminy Złoty Stok zgodnie z wnioskiem Burmistrza Złotego Stoku na stanowisko Skarbnika Gminy Złoty Stok z dniem 3 sierpnia 2020 roku Rada Miejska powołała powołała Irenę Biskupską. 

Irena Biskupska pełniła funkcje Skarbnika Gminy Złoty Stok od 1 maja 2001 roku. 28 kwietnia 2020 roku skarbnik złożyła wniosek do burmistrz wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 29 lipca 2020 roku w związku zamiarem przejścia na emeryturę. Kobieta osiągnęła wiek emerytalny już kilka lat temu, ale w związku z trudną gospodarczą sytuacją wywołaną pandemią, w obawie przed utratą praw pracowniczych, które mogły być zmienione ustawą o COVID-19, zdecydowała o przejściu na emeryturę. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2020 r. została odwołana z pełnionej funkcji.

- Wnioskowałam jednak o ponowne powołanie pani Ireny Biskupskiej na stanowisko skarbnika gminy w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej gminy. Obecnie jedna z księgowych przebywa jeszcze na urlopie macierzyńskim, a w III lub IV kwartale rozpocznie się kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej obejmująca lata 2017-2020. Zatrudnienie pani Ireny Biskupskiej w tym trudnym okresie przejściowym pozwoli na realizowanie inwestycji zarówno tych zaplanowanych w uchwale budżetowej, jak i wprowadzanych w trakcie roku, dokonywanie płatności inwestycyjnych i regulowanie zobowiązań bieżących i kredytowych gminy oraz udzielania stosownych wyjaśnień inspektorom w trakcie kontroli. W okresie pandemii, kiedy to dochody gminy są niższe od zaplanowanych, potrzebny jest doświadczony i sprawdzony skarbnik - tłumaczy burmistrz Grażyna Orczyk.

5)  zmian w budżecie na 2020 rok – dokonano zmian w planowanych:

a)  dochodach budżetu przez zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 1.084.400 zł w tym, m.in:

 • ujęcie w planie dochodów dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, przyznanej w ramach Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„PŁONICA – MĄKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
 • ujęcie w planie dochodów dotacji z budżetu Unii Europejskiej, należnej gminie jako dofinansowanie w ramach refundacji części kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”,
 • zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej należnej gminie jako dofinansowanie w  ramach refundacji kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin”,

b)  wydatkach budżetu przez zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 1.084.400 zł w tym, m.in:

 • ujęcie w planie wydatków środków na zadanie inwestycyjne pn. „PŁONICA – MĄKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
 • remont drogi wewnętrznej w Złotym Stoku – dz. nr 750 z przystosowaniem do ruchu rowerowego,
 • zwiększenie środków zabezpieczonych na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznej do zadań pn. „Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku” i „Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”,
 • ujęcie w planie wydatków środków na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznych do przebudowy dróg (spowodowanych przez intensywne opady deszczu w czerwcu 2020 r.) w sołectwie Laski gm. Złoty Stok działka nr 330 i 417/11, działka nr 509/1 i działka nr 543/2, 569/3 i 567, oraz drogi w sołectwie Chwalisław gm. Złoty Stok działka nr 129,
 • zwiększenie planu środków zabezpieczonych na prace rozbiórkowe wapiennika oraz środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż monitoringu miejskiego w  Złotym Stoku”,
 • ujęcie w planie wydatków środków z  przeznaczeniem na dokumentację niezbędną do przeprowadzenia rekultywacji składowiska komunalnego w Złotym Stoku,
 • zwiększenie środków zabezpieczonych w  formie dotacji podmiotowej na działalność Biblioteki Publicznej funkcjonującej przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej na działalność CKiP.

em24.pl

10

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Skarbnik miała odejść na emeryturę, ale jednak zostaje. Na sesji mówiono też o zadaniach drogowych

  2020-08-05 22:29:35

  gość: ~mieszkaniec

  tak jak przewidywałem,sytuacja identyczna jak z p.Ruszkowską,przeszła na emeryturę ale wcześniej miała już obiecaną i zaklepaną dodatkową fuchę,identyczna sytuacja w tej chwili a p.Biskupską,przechodzi na emeryturę ale jednocześnie pracuje dalej na tym samym stanowisku,ktoś to rozumie???p.burmistrz robi durniów z mieszkańców czy z siebie???przecież ta klika jest tak dęta,że ludzkie pojęcie tego nie wytrzymuje,i dziwić się ,że młodzi wyjeżdżają bo jak tu przebić tę towarzysko-rodzinną sitwę,czekamy na reakcję mieszkańców Stoku i okolic,dość tych układów,zapraszamy wszystkich oburzonych,w sobotę o godz.12-ej pod ratusz,powiemy co myślimy o tej sitwie

 • 2020-08-06 09:16:42

  gość: ~Ewa

  @~mieszkaniec
  Dokładnie. Mydlenie ludziom oczu.

 • 2020-08-06 15:23:03

  gość: ~gość

  @~mieszkaniec
  Już widzę ten tłum w sobotę na złotostockim rynku

 • 2020-08-07 12:09:41

  gość: ~MIESZKANIEC

  @~mieszkaniec
  Człowieku jaki ty musisz być zakompleksiony

 • 2020-08-08 21:15:51

  gość: ~mnm

  @~MIESZKANIEC
  Człowiek wyraża swoje wątpliwości a ten twierdzi, że jest zakompleksiony. Tylko na taki komentarz cię stać ? Widać, że niewiele masz do powiedzenia.

 • 2020-08-08 21:49:06

  gość: ~mnm

  ostatnio dodany post

  @~mieszkaniec
  E tam. Ja myślę, że podstawowa przyczyna takiej decyzji, to spodziewana kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej i współpraca P. Biskupskiej z RIO. Przecież to jest wprost podane w wyjaśnieniu P. Orczyk. Jest osobą najbardziej znającą temat - to chyba oczywiste.Proponuję nie doszukiwać się tu innego dna. Co do P Ruszkowskiej, to: "przeszła na emeryturę, ale miała wcześniej obiecaną i zaklepaną dodatkową fuchę" - człowieku bądź poważny, były wybory. Zapomniałeś ?

 • 2020-08-06 09:29:45

  gość: ~Złoty

  Sprytny ruch, ale czy etyczny?

 • 2020-08-06 15:55:27

  gość: ~mieszkaniec Złotego Stoku

  Czy nie ma mądrych, wykształconych młodych na stanowisko Skarbnika. Nie warto dać komuś szansę? Pani Biskupska nie może bez pracy żyć? Czy kasy wciąż mało i mało...Nie etyczne to i wygląda na kumoterstwo.

 • 2020-08-07 08:31:38

  gość: ~ZS

  Czy pani burmistrz zatrudniła kogoś ze Złotego Stoku na wakujące stanowisko. Nie. Polityka polega na tym że obcy przyjedzie i pojedzie do domu nie wynosząc na miasto tajemnic urzędu. Dla mieszkańców gminy w tej gminie pracy nie ma i nie będzie. Kim dla pani burmistrz jest prezes KOMY. Zapytajcie przy najbliższej okazji.

 • 2020-08-07 21:49:11

  gość: ~TttttZ

  @~ZS
  Zawsze tak bylo i bedzie zadne pikiety i manifestacje tego nie zmienia,boja sie nowych ludzi,bo boja sie zeby nie powtorzyla sie sytuacja z OPSu gdzie przyszla nowa ksiegowa i sprawa z przekretami sie rypla.

REKLAMA