Express-Miejski.pl

Gmina Ziębice również nie będzie naliczała opłat za żłobek i przedszkole

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Opłaty za żłobek i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice, ze względu ich czasowe zamknięcie nie będą naliczane od dnia 16 marca do 10 kwietnia.

Okres ten może zostać przedłużony.

1. Żłobek Miejski w Ziębicach został zamknięty w okresie od dnia 16 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. na podstawie poleceń Wojewody Dolnośląskiego BZ.68.6.2020.RW z dnia 11 marca 2020r. oraz BZ-BOL.68.20.2020.AS z dnia 24 marca 2020r.

W związku z §4 ust. 6 Statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach „Opłaty, o których mowa w ust. 2, nie są pobierane za okresy, w których Żłobek nie funkcjonuje.”

2. Zajęcia w przedszkolach zostały zawieszone na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach nr 194/VII/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ziębice, stwierdza:

„§ 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice, zwanych dalej przedszkolami, realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w odrębnych przepisach i zapewniają bezpłatnie nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1 są odpłatne.”

W związku z powyższymi zapisami opłaty nie będą pobierania do momentu rozpoczęcia normalnego funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Ziębice.

UM Ziębice

3

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Gmina Ziębice również nie będzie naliczała opłat za żłobek i przedszkole

  2020-03-27 11:54:39

  gość: ~Ojciec

  Za nieobecność dziecka w placówce nie płacono. Jakie to są udogodnienia dla rodziców. Wysyła się falszywą informację.

 • 2020-03-27 12:42:44

  gość: ~alka

  @~Ojciec
  ale może ktoś się o to pyta, więc odpowiadają

 • 2020-03-27 16:27:56

  gość: ~Ojciec

  ostatnio dodany post

  @~alka Wysyłam dziecko do placówki, zapoznaję się ze Statutem i wszystko wiem.

REKLAMA