Express-Miejski.pl

Szukają głównego księgowego do Centrum Kultury i Biblioteki w Bardzie

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

W Centrum Kultury i Bibliotece w Bardzie ciągle szukają głównego księgowego. Potencjalni zainteresowani mogą składa dokumenty do 3 kwietnia.

Potencjalni kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, nie być karani za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Muszą też spełnić jeden z poniższych warunków:

a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekomoniczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

b) mieć ukończoną szkołę średnią, policelną lub pomaturalną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

c) być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunowych albo świadectwo kwaliikacyjne uprawniające do usługowego prowadzdenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in. prowadzenie rachunkowości jednostki, sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznyh, prowadzenie rozliczeń z ZUS i US, przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki czy opracowywanie planów finansowych.

Dokumenty należy złozyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie
ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo
z dopiskiem: Konkurs na Głównego Księgowego

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA