Express-Miejski.pl

Rozstrzygnięcie „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Złoty Stok”

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Rozstrzygnięcie „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Złoty Stok w 2020 roku”

W wyniku ogłoszonego 19 lutego 2020 r. „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Złoty Stok w 2020 r.” w zakresach:

I. Upowszechnianie kultury i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - złożone zostały 2 oferty przez: Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku i „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne.

Po ocenie ofert przez komisję konkursową, burmistrz Grażyna Orczyk przyznała dotacje na realizację tego zadania w wysokości: 4.9 tys. zł dla Złotostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 5.1 tys. zł dla „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne.

II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - złożone zostały 2 oferty przez: Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Klub Sportowy „Orzeł” w Mąkolnie.

Po ocenie ofert przez komisję konkursową, burmistrz Grażyna Orczyk przyznała dotacje na realizację tego zadania w wysokości: 5.6 tys. zł dla Złotostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i 1.7 tys. zł dla Klubu Sportowego „Orzeł” w Mąkolnie.

III. Ratownictwa i ochrony ludności – nie wpłynęła żadna oferta.

IV. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - złożone zostały 3 oferty przez: „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne, Ochotniczą Straż Pożarną w Złotym Stoku i Fundację Rancho „Nasza Szkapa”.

Po ocenie ofert przez komisję konkursową, burmistrz Grażyna Orczyk przyznała dotacje na realizację tego zadania w wysokości: 3.80 tys. zł dla „MAK” Mąkolno Aktywne Kreatywne, 3.1 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej i 3.1 tys. zł dla Fundacji Rancho „Nasza Szkapa”.

Łącznie na wsparcie działań stowarzyszeń wydatkowano kwotę 27 tys. zł.

Gmina Złoty Stok

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA