Express-Miejski.pl

Powiatowa inwestycja za ponad 2,4 mln zł na ukończeniu

Powiatowa inwestycja za ponad 2,4 mln zł na ukończeniu fot.: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Zakończyła się przebudowa budynku nr 3 w ząbkowickim Domu Pomocy Społecznej. W obiekcie ma powstać dom dla osób przewlekle psychicznie chorych z całodobową opieką.

To efekt realizacji projektu „Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej” w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” realizowanego w partnerstwie pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Powiatem Ząbkowickim.

W ramach projektu przebudowano gruntownie cały budynek wraz z termomodernizacją, który od lat nie był używany. Dzięki temu powstało 16 miejsc pobytowych w komfortowych pokojach dwuosobowych. Powiat Ząbkowicki niebawem ogłosi ostatni przetarg na wyposażenie placówki i najprawdopodobniej od stycznia 2020 roku rozpocznie rekrutację mieszkańców.

Cały projekt został zrealizowany z 85 proc. dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowej 6 „Infrastruktura Spójności Społecznej” Działanie 6.3 „Rewitalizacja  zdegradowanych obszarów” Poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”,  10 proc. dofinansowaniem z budżetu państwa oraz 5 proc. z budżetu Powiatu Ząbkowickiego.

ms. / em24.pl

5

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA