Express-Miejski.pl

Po 40 tys. zł na prace konserwacyjne w trzech kościołach powiatu ząbkowickiego

Dzięki dotacjom zewnętrznym ambona znajdująca się wewnątrz Bazyliki Mniejszej w Bardzie odzyskuje swój blask fot.: em24.pl

Blisko 2 mln złotych zostanie wydane w 2019 roku z budżetu województwa na remonty i prace konserwacyjne przy dolnośląskich zabytkach.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu wpłynęło 205 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 30 mln zł.

Zebrane wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym tj.: czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie obiektu zabytkowego jest jego właścicielem, czy została dołączona pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi formularzami, jak również czy wnioskowana kwota jest zasadna.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji.

Przyjętymi kryteriami do umieszczenia wniosku w planie finansowym były:

- wartość zabytku: historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa,
- obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii w ich obrębie,
- stan zachowania zabytku – zagrożenia, katastrofy budowlane,
- celowość realizacji zadania – kontynuacja prac,
- finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.

Pozytywnie zostały zaopiniowane 44 wnioski, w tym trzy dotyczące powiatu ząbkowickiego. Dofinansowania otrzymały:

  • Parafia pw. Nawiedzenia Naświętszej Maryi Panny w Bardzie - 40 tys. zł - na konserwację ambony wewnątrz bazyliki mniejszej.
  • Parafia św. Mikołaja w Doboszowicach - 40 tys. zł -  na konserwację ołtarza bocznego pw. Siedmiu Boleści Marii w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Doboszowicach
  • Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 40 tys. zł - na konserwację ołtarza bocznego pw. Serca Jezusa w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA