Express-Miejski.pl

W gminie Ziębice przyjęli budżet. Sprawdź, jakie inwestycje zaplanowano w 2017 roku

Ziębiccy radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały budżetowej na 2017 rok fot.: em24.pl

26 stycznia Rada Miejska w Ziębicach przyjęła projekt budżetu na 2017 rok. To już kolejny raz kiedy ziębiccy rajcy uchwalają budżet na dany rok w czasie jego trwania.

Projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i dla radnych został przekazany 15 listopada. Dopiero 5 stycznia do ziębickiego magistratu wpłynęła opinia RIO dotycząca projektu. Była pozytywna, ale z uwagami. W związku z tym konieczne było dokonanie autopoprawek, co wymagało czasu. Dodatkowo radni, choć swoje uwagi do budżetu mogli zgłaszać od połowy listopada to oczekiwali na opinię RIO i dopiero 17 stycznia przekazali swoje propozycje zmian w projekcie. Wszystkie z nich zostały przyjęte przez burmistrz Alicję Birę, jednak ich wprowadzenie także opoźniało zwołanie sesji. Ta została zaplanowana dopiero na 26 stycznia i dopiero wtedy radni przyjęli proponowany projekt budżetu.

Zgodnie z prawem samorządy na podjęcie uchwały budżetowej mają czas do 31 stycznia, jednak z reguły uchwały budżetowe przyjmowane są jeszcze w „starym” roku. Tak było w pozostałych sześciu gminach powiatu ząbkowickiego, a także w samym powiecie, gdzie radni „akceptowali” projekty w drugiej połowie grudnia.

Nieszczęsne środki zewnętrzne

Podczas podejmowania uchwały budżetowej nie zabrakło dyskusji. Radna Agata Sobków dopytywała burmistrz Ziębic o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Temat ten od dłuższego czasu poróżnia grupę ziębickich radnych i szefową ziębickiego magistratu. Radna wskazywała m.in. że burmistrz mimo ambitnych planów na pozyskanie kwoty prawie 6 mln zł z tzw. OSI (Oś Strategicznych Interwencji składającą się z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego, dla których Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wyodrębnił osobną pulę możliwych do pozyskania środków finansowych), o których mówiła we wcześniejszych latach, nie złożyła w imieniu gminy żadnego wniosku o dofinansowanie. Burmistrz tłumaczyła, że inne samorządy były w temacie aplikowania o środki znacznie lepiej przygotowane, a gmina Ziębice nie miała nawet przygotowanej dokumentacji technicznej, co jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie finansowe. Szefowa ziębickiego magistratu za brak potrzebnych dokumentów i projektów obwiniała poprzednią władzę.

Radna Sobków dyskutując z burmistrz Alicją Birą zwracała również uwagę, że przygotowany projekt budżetu na 2017 rok nijak ma się do strategicznych dokumentów gminy, takich jak strategia rozwoju gminy, rewitalizacji i planu gospodarki niskoemisyjnej. Alicja Bira odpowiadała, że aby realizować zadania inwestycyjne należy na ten cel mieć zabezpieczone pieniądze, a obecna sytuacja finansowa gminy „jest jaka jest” i samorząd musi „mierzyć siły na zamiary.” Mimo nienajlepszej sytuacji w zakresie finansów burmistrz zaznaczyła, że w projekcie budżetu na 2017 rok pieniądze na zadania inwestycyjne sięgają kwoty 5 mln zł, gdzie jeszcze przed dwoma laty była to kwota oscylująca w granicach 2.5 mln zł. Podkreślała, że taki stan rzeczy to dobry prognostyk na przyszłość.

Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na 2017 rok, a w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej trzynastu rajców było zero sprzeciwu i dwóch wstrzymujących się (Agata Sobków, Jerzy Koprowski).

Jakie zadania inwestycyjne czekają gminę Ziębice w 2017 roku?

Budżet gminy Ziębice według planów ma zakończyć się deficytem w kwocie niespełna 1.3 mln zł. Po stronie dochodów zapisano planowaną łączną kwotę w wysokości niespełna 61.7 mln zł, zaś wydatki to kwota prawie 63 mln zł. Deficyt ma zostać sfinansowany kredytem oraz wolnymi środkami, które są pozostałością z lat ubiegłych.

W budżecie ponad milion złotych zabezpieczono na przebudowę infrastruktury. 600 tys. zł będzie kosztowała gminę przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w Służejowie wraz ze stworzeniem zatok autobusowych i odwodnienia. Jeśli chodzi o drogi gminne planuje się: budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Brukalice – Henryków (25 tys. zł) oraz w Czerńczycach (25 tys. zł), przebudowę drogi gminnej relacji Nowy Dwór – Skalice (30 tys. zł), budowę przepustu na drodze gminnej w Jasienicy (100 tys. zł), utworzenie dokumentacji technicznej związanej z przebudową ulicy Spacerowej z infrastrukturą w Ziębicach (70 tys. zł), rozbudowę przy ulicy Górnej w Ziębicach (50 tys. zł) i wykonanie parkingu dla autobusów szkolnych poza boiskiem szkolnym przy szkole podstawowej nr 4 w Ziębicach (115 tys. zł).

Za 100 tys. zł ma zostać przeprowadzona modernizacja boiska asfaltowego przy szkole podstawowej nr 4 w Ziębicach, a 23 tys. zł wyasygnowano na wymianę głównej rozdzielnicy elektrycznej i rozdzielnic na każdym piętrze w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie. Gmina przewiduje też zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci. Na to zadanie zabezpieczono w budżecie 140 tys. zł. Za 6.5 tys. zł planuje się zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni w przedszkolu miejskim nr 1 w Ziębicach.

Sporą część pieniędzy z zadań inwestycyjnych pochłonie infrastruktura ściekowa i wodociągowa, a także gospodarka komunalna. 200 tys. zł zabezpieczono bowiem na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnych w Lipie, Krzelkowie oraz Czerńczycach, a za 50 tys. zł planuje się budowę pojedynczych nitek sieci wodociągowej na terenie gminy. 600 tys. zł ma kosztować gminę zakup prasy do odwadniania osadów dla oczyszczalni ścieków w Ziębicach, a za 50 tys. zł zostanie rozbudowane oświetlenie uliczne na terenie samorządu.

50 tys. zł postanowiono wyasygnować na projekt zakładający budowę placu zabaw i nowoczesnej świetlicy wiejskiej w każdym sołectwie. 25 tys. zł ma kosztować instalacja elektryczna w świetlicy wiejskiej w Krzelkowie i tyle samo planuje się przeznaczyć na adaptację strychu na pomieszczenie socjalne w świetlicy wiejskiej w Dębowcu.

W 2017 roku zostanie przygotowana także dokumentacja na budowę hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach. Na ten cel przeznaczono 100 tys. zł. W Starczówku planuje się zagospodarowanie placu – w tym roku zostanie opracowana dokumentacja za kwotę 5 tys. zł.

45 tys. zł z budżetu gminy pochłonie budowa ścieżek pieszych i rowerowych na terenie gminy, a 100 tys. zł przeznaczono na zagospodarowanie oraz poprawę infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Ziębicach.

Prawie 537 tys. zł z budżetu gminy pochłoną wydatki związane z administracją publiczną, tj. zakupy inwestycyjne do urzędu miasta (50 tys. zł) i rozwój e-usług, dzięki którym gmina ma stać się bardziej nowoczesną (prawie 487 tys. zł).

Na zakup motopompy mogą liczyć strażacy-ochotnicy z Czerńczyc. W budżecie na to zadanie zapisano kwotę 35 tys. zł.

Warto też przypomnieć, że jak co roku w gminie Ziębice wyodrębniono fundusz sołecki. Dla sołectw przeznaczono łączną kwotę w wysokości prawie 410 tys. zł. Co za te pieniądze zrealizuje się w poszczególnych sołectwach – sprawdź!

sm. / Express-Miejski.pl

11

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • W gminie Ziębice przyjęli budżet. Sprawdź, jakie inwestycje zaplanowano w 2017 roku

  2017-02-14 11:39:25

  sm. / Express-Miejski.pl

  26 stycznia Rada Miejska w Ziębicach przyjęła projekt budżetu na 2017 rok. To już kolejny raz kiedy ziębiccy rajcy uchwalają budżet na dany rok w czasie jego trwania.

 • 2017-02-15 13:35:20

  gość: ~Do ABiry

  Kobieto odejdź już ze stanowiska i nie kompromituj się! Żal patrzeć jak pogłębia się przepaść między nami a innymi gminami......

 • 2017-02-15 16:38:25

  gość: ~do gościa

  No i radna Agata na burmistrza - taki "fachowiec" od wszystkiego i na wszystkim się zna i biedna się tak marnuje. Tyle lat radna i nikt nie pozwolił jej rozwinąć skrzydeł i się wykazać - no jakby tacy rządzili gminą to mielibyśmy już zapewne w Ziębicach miasto mlekiem i miodem płynące.
  Jak zobaczyłeś przepaść w ciągu ostatnich dwóch latach - to chyba za późno kupiłeś okulary.

 • 2017-02-15 16:52:30

  gość: ~www

  W tej gminie kto by nie rządził to i tak nic się nie zmieni, za dużo stagnacji przez ostatnie kilka albo nawet kilkanaście lat i tyle. Herbowski tłumaczył, że nie startuje ze względu na niby zły stan zdrowia, proszę Was. Nie startował, bo chyba już sumienia nie miał, żeby kolejne lata nic nie robić i brać pieniądze

 • 2017-02-20 16:39:04

  gość: ~ja

  Radna Agata wie więcej o budżecie niż Burmistrz i Skarbnik razem wzięte!

 • 2017-02-15 23:51:35

  gość: ~Jacek

  A podobno była i opinia negatywna z czym chyba magistrat nie mógł się uporać

 • 2017-02-16 08:21:25

  gość: ~do Jacek

  podobno - być może - srutu tutu
  Może jaśniej.

 • 2017-02-20 16:41:35

  gość: ~elo

  Była negatywna i WPF! I dalej by była gdyby nie poprawki na sesji. Może to uratuje ten dokument. Szkoda tylko, że burmistrz się pod wszystkimi błędami podpisuje. Nie wie? Nie sprawdza?

 • 2017-02-19 19:03:06

  gość: ~takitam

  Jak widać dziennikarstwo expresu to nie jest żadne atut, pieniądze na motopompę ??? 35 tysi??? to tylko kasa jaka została w budżecie po niedokończonym projekcie ze Strzelinem.

  W ogóle jakoś widać że wszyscy sa zorientowani jaki budżet na co i kto to przyznaje ...

 • 2017-02-19 21:13:14

  gość: ~seba

  Gdzieś już ten artykuł czytałem. Chyba tutaj: http://ziebice.info/2017/01/31/burzliwa-sesja-budzetowa-za-nami/

 • 2017-02-20 14:55:10

  gość: ~Ziębiczanin

  A ulica Mała? Mimo obietnic nadal nic :( skandal......

 • 2017-02-20 18:15:29

  gość: ~NICK

  ostatnio dodany post

  Gdzie są nowe inwestycje dzięki którym powstały by nowe miejsca pracy???????

REKLAMA