Express-Miejski.pl

Chcą pozyskiwać energię elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna.

Gmina Złoty Stok wspólnie z partnerami złożyła wniosek o dofinansowanie projektu grantowego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna.”

Celem planowanego projektu jest: ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie wykorzystania OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej w gminach: Bardo, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok.

Projekt zakłada budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, wykorzystujących OZE (energię słoneczną, energię cieplną zawartą w powietrzu i biomasę).

Łącznie w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uczestników, przewidziano montaż 111 instalacji na terenie gminy Złoty Stok, w tym 64 instalacje fotowoltaiczne, 2 pompy c.o., 2 pompy gruntowe, 36 pomp ciepłej wody użytkowej i 7 kotłów centralnego ogrzewania zasilanego peletem.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 31.01.2017 r., w ramach poddziałania 3.1.1., schemat 3.1.C „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zarejestrowała 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 118 937 257,58 zł. Alokacja na konkurs wynosi 29 469 979, 48 zł. Wartość złożonych projektów czterokrotnie przekroczyła alokacje na konkurs.

W przypadku otrzymania dofinansowania, realizację projektu przewidziano na III/IV kwartał 2017 roku.

sm. / Express-Miejski.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA