Express-Miejski.pl

Pieniądze dla przedsiębiorców

fot.: sxc

Jutro rusza dwumiesięczny nabór wniosków o popularną dotację na e - biznes. Ci, którzy mają chrapkę na półmilionowe unijne wsparcie, muszą uważać - złożonego wniosku nie można wycofać i zastąpić go kolejnym.

W takiej sytuacji szansa na otrzymanie dotacji przepada. W tym roku po raz pierwszy kilka krótkich naborów na e-biznes zastąpiono jednym, za to wyjątkowo długim - konkurs rozpoczyna się 30 lipca i kończy 30 września. Do tego nie ma żadnego znaczenia, czy wniosek zostanie złożony na samym początku czy w ostatnim dniu września, bowiem w tym roku nabór odbywa się w trybie konkursu zamkniętego.
W tym roku wnioski o dotacje należy składać tylko przez internet, a dokładnie - za pomocą Generatora Wniosków na stronie internetowej PARP. Wypełniony wniosek należy koniecznie zarejestrować - data rejestracji jest jednocześnie datą złożenia wniosku. Na tym jednak nie koniec. Wniosek należy podpisać i wysłać w ciągu 10 dni od daty rejestracji. Jeśli osoba składająca wniosek posiada podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, może to zrobić także za pośrednictwem internetu.

Jeśli przedsiębiorca nie ma podpisu elektronicznego, musi wypełniony i zarejestrowany wniosek wydrukować i wraz załącznikami dostarczyć do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Gdy wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, właściwość RIF ustalana jest na podstawie siedziby spółki. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą decyduje o tym miejsce zamieszkania, natomiast w spółkach cywilnych - miejsce zamieszkania lub siedziba wspólnika, który jako pierwszy został wymieniony we wniosku.

O dofinansowanie w ramach unijnego działania 8.1 POIG mogą starać się mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek nie później niż rok od założenia firmy. Szczegółowych informacji na temat dotacji na e-biznes udzielają Regionalne Instytucje Finansujące lub eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kontakt do PARP:
Tel. (22) 432 89 37, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93
Infolinia: 0 801 33 22 02
info@parp.gov.pl

Kontakt do RIF:
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących znajduje się na stronie PARP http://www.parp.gov.pl/index/main/ 
w zakładce „Nasze działania".

wp.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA