Express-Miejski.pl

Nowe stawki opłat za wywóz śmieci. Komunikat gminy Ząbkowice Śląskie

zdjęcie ilustracyjne fot.: em24.pl

14 stycznia 2020 roku Rada Miejska Ząbkowic Śląskich przyjęła nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.

Nowa stawka opłat za wywóz segregowanych odpadów wynosi 28 zł od osoby. Ustawa nakazuje segregację, zaś osoby, które nie będą segregować będą płacić dwukrotność tej stawki – 56 zł.

Podwyżka związana jest z rosnącymi kosztami – przede wszystkim cena, jaką trzeba zapłacić za tonę odpadów, ale także z wyższymi opłatami środowiskowymi, kosztami pracy, cenami paliw itp.

Wzrost ceny za tonę odpadów między 2019 rokiem a 2020 rokiem: 

Zmieszane odpady opakowaniowe:

2019: 345,60 zł

2020: 629,20 zł

różnica: 283,60 zł

Papier i tektura:

2019: 129,60 zł

2020: 216,00 zł

różnica: 86,40 zł

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji:

2019: 386,64 zł

2020: 534,60 zł

różnica: 147,96 zł

Odpady ulegające biodegradacji (gałęzie,korzenie, trawy, liście itd..):

2019: 237,60 zł

2020: 367,20 zł

różnica:129,60 zł

Odpady wielkogabarytowe:

2019: 469,80 zł

2020: 680,40 zł

różnica:210,60 zł

Odpady inne (np. paski cukrzycowe):

2019: 403,70 zł

2020: 853,20 zł

różnica: 449,50 zł

Odpady ulegające biodegradacji dostarczane w workach:

2019: 288,36 zł

2020: 442,80 zł

różnica: 154,44 zł

Odpady niesegregowane (zmieszane):

2019: 403,70 zł

2020: 534,60 zł

różnica:130,90 zł 

Ustawa zakłada także, że system musi się sam bilansować tzn. koszty odbioru odpadów komunalnych powinny być równe opłacie za ich odbiór. Każda złotówka poniżej 28 złotych oznacza ponad 200 tys. zł rocznie braków w systemie gospodarki odpadami.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom odbiór odpadów segregowanych będzie w Gminie Ząbkowice Śląskie realizowany raz w tygodniu w miesiącach od kwietnia do października, a w pozostałych raz na dwa tygodnie. Bez zmian pozostaje częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych tj. co najmniej raz w tygodniu. Dzięki temu Gmina Ząbkowice Śląskie umożliwia mieszkańcom spełnienie ustawowego obowiązku przejścia na powszechną segregację odpadów i minimalizuje ryzyko powstawania tzw. dzikich wysypisk.

UM Ząbkowice Śląskie

REKLAMA