Express-Miejski.pl

Burmistrz Ząbkowic Śląskich z absolutorium za ubiegły rok. Nie było głosów sprzeciwu [foto]

Marcin Orzeszek z absolutorium za 2018 rok fot.: em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Na czwartkowej sesji rady miejskiej burmistrz Marcin Orzeszek otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Pięcioro radnych wstrzymało się od głosu.

Najważniejszy dokument finansowy gminy Ząbkowice Śląskie za ubiegły rok zakończył się deficytem w kwocie niespełna 6.8 mln zł przy planowanym minusie na poziomie ponad 8.7 mln zł. Dochody budżetu wykonano w kwocie 90,07 mln zł (95.32 proc. planu), a wydatki zrealizowano w kwocie 96,82 mln zł (93,82 proc. planu).

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem budżetowym za 2018 rok wydała pozytywną opinię na temat przedłożonego budżetu.

Przed podjęciem uchwał burmistrz przedstawił raport o stanie gminy Ząbkowice Śląskie za 2018 rok. Jest to konsekwencją zmiany ustawy o samorządzie gminnym. Burmistrz, wskazując na brak sprecyzowania przez ustawodawcę sposobu przedstawiania wspomnianego raportu oznajmił, że jednocześnie z prezentacją przygotowanych danych poda informację z wykonania budżetu gminy Ząbkowice Śląskie za 2018 rok. – Wiele tych danych jest połączonych, dlatego w tej prezentacji przedstawię i dane finansowe wynikające z wykonania budżetu za rok 2018 oraz informacje dotyczące raportu o stanie gminy za rok 2018, bo one w dużym stopniu są spójne. Ustawodawca nie określił, jak ten raport ma wyglądać – powiedział burmistrz Orzeszek. Po zaprezentowaniu kilkudziesięciu slajdów stanowiących istotę przygotowanego dokumentu burmistrz poprosił radę miejską o udzielenie wotum zaufania i absolutorium za rok 2018.

Radni nie podjęli debaty nad treścią raportu, przewodniczący zarządził więc głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Ząbkowic Śląskich wotum zaufania. Za jego udzieleniem głosowało 15 radnych, przeciw był radny Franciszek Gawęda, a Beata Bereźnicka, Magdalena Halikowska, Jadwiga Smarżyk i Grażyna Sobór wstrzymały się od głosu. Jednego samorządowca - Dariusza Gancarza - nie było na sesji.

Następnie przeprowadzono głosowanie za udzieleniem burmistrzowi Ząbkowic Śląskich absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 15 radnych głosowało za absolutorium. Głosów sprzeciwu nie było, a pięcioro radnych wstrzymało się od głosowania. Byli to radni: Beata Bereźnicka, Franciszek Gawęda, Magdalena Halikowska, Jadwiga Smarżyk i Grażyna Sobór. – Pragnę podziękować przede wszystkim tym radnym, którzy opowiedzieli się za rozwojem gminy. (…) Chciałbym podziękować również poprzedniej radzie miejskiej. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom w urzędzie miejskim, wszystkim dyrektorom i prezesom jednostek, które realizują zadania na rzecz naszych mieszkańców. Dziękuję sołtysom, przewodniczącym rad sołeckich, oraz przewodniczącym zarządów osiedli – powiedział burmistrz po głosowaniu.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2018 rok została podjęta następującą proporcją głosów: za 15, przeciw 0, wstrzymało się 5 – radni Beata Bereźnicka, Franciszek Gawęda, Magdalena Halikowska, Jadwiga Smarżyk i Grażyna Sobór.

Jednogłośnie radni przyjęli również projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szklary-Huta. Następnie głos zabrał Henryk Zięba, sołtys Kozińca, a zarazem umundurowany członek Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody. W krótkim wystąpieniu poinformował o działaniach straży i zachęcał do wstępowania w jej szeregi. Na koniec prezes spółki „Delfin” Piotr Miernik poinformował radę o występujących w związku z upałami deficytach wody na terenie gminy i za pośrednictwem zebranych zaapelował do mieszkańców o jej oszczędzanie.

erwu / em24.pl

5

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Burmistrz Ząbkowic Śląskich z absolutorium za ubiegły rok. Nie było głosów sprzeciwu [foto]

  2019-06-14 10:42:44

  gość: ~zibi

  Gratulacje

 • 2019-06-14 11:57:55

  gość: ~cent

  Tu nie ma czego gratulować, tu trzeba płakać. Po raz kolejny gmina zadłużona, przez rok kolejny dług, będą to spłacać nasze dzieci!!!!!! ludzie kiedy to w koncu zrozumicie!!!

 • 2019-06-14 12:42:45

  gość: ~zibi

  @~cent
  Za 500+ będą spłacać nasze wnuki i jest ok.

 • 2019-06-14 14:58:47

  gość: ~Jan

  @~cent
  Czego tu oczekiwać po ludziach, skoro większość nie umie planować wydatków do następnej wypłaty, a co dopiero kilka lat do przodu.

 • 2019-06-15 12:36:24

  gość: ~Bezsilna na hipokryzję

  ostatnio dodany post

  Przecież burmistrz Ząbkowic zarządza budżetem gminy tak jak obecny rząd budżetem państwa. Daje tym, którzy na niego-nich zagłosują, dba o swój elektorat. Zastanawiające jest tylko dlaczego ludzie z lokalnego PiS-u w gminie widzą błędy a jak to robi rząd to przyklaskują rozdawnictwu i marnotrawieniu wypracowanej pozycji Polski. Wszyscy chcą władzy i piniądza.(pisownia oryginalana)

REKLAMA